สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

พริกหวาน ถึงไม่เผ็ดแต่ก็ขายได้

พริกหวาน ผักสร้างรายได้ แม้รสชาติจะไม่เผ็ดเหมือนพริกทั่วไปแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงจากร้านอาหารรวมทั้งตามบ้านเรือนที่นำพริกหวานมาใช้ปรุงอาหารทำให้หน้าตาของอาหารมีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนนั้นเพื่อนๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพริกหวานในภาคเหนือกันเยอะมาก เพราะพริกหวานจะขึ้นได้ดีในอากาศ 24-25 องศา แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการนำพริกหวานจากต่างประเทศมาดัดแปลงปรับปรุงพันธุ์จนปลูกได้ดีในภูมิอากาศแบบเมืองไทยเรา ทำให้การปลูกพริกหวานมีมากขึ้นในภาคอื่นๆ โดยพริกหวานที่นิยมนำมาปลูกในประเทศไทยนั้นจะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ พันธุ์สไปเดอร์เป็นพริกหวานที่มีสีแดง พันธุ์ซันนี่คือพริกหวานที่มีสีเหลือง และพันธุ์อมิราเต้ที่มีสีเขียว ซึ่งทั้งสามสายพันธุ์นั้นมาจากประเทศนิวซีแลนด์ แต่ในปัจจุบันก็มีพริกหวานจีนที่นิยมปลูกในเมืองไทยอีกด้วยครับ

การปลูกพริกหวานนั้นเพาะได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด เพียงแค่หาผลพริกหวานมาจากตลาดเลือกผลสดใหม่เ และใช้มีดผ่าเลือกเอาเฉพาะเมล็ดนำมาตากไว้ให้แห้งหรือจะซื้อเมล็ดมาจากตลาดเพาะพันธุ์พืชก็ได้ครับ เมื่อนำเมล็ดตากไว้จนแห้งแล้วก็ให้รีบนำมาเพาะลงแปลงเพาะพืช โดยใช้ดินมูลไส้เดือนหรือดินหมักชีวีภาพซึ่งมีขายสำเร็จรูปตามร้านเพาะปลูก จากนั้นนำดินใส่ลงในแปลงเพาะและหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูก และให้ดูแลรดน้ำทุกเช้าเย็น ควรรดในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปเพราะพริกหวานเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมาก และในระยะแรกของการปลูกให้หลีกเลี่ยงแสงแดดเพราะกล้ายังอ่อนต้องการอากาศที่ชุ่มชื้น เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 20 วันหากมีต้นกล้าเริ่มงอกประมาณ 4-5 ใบก็ให้เตรียมย้ายกล้าลงถุงปลูกหรือแปลงปลูกได้ โดยดินที่ใช้ปลูกนั้นให้ใช้เป็นดินร่วนปนทราย จากนั้นก็พรมน้ำให้ทุกวันการรดน้ำไม่ควรใช้น้ำประปาจากก๊อกตรงๆ เพราะอาจทำให้ต้นเสียหายได้ควรรองน้ำหรือพรมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ถ้าหากจะปลูกลงถุงหรือกระถางก็อาจจะหาซื้อดินที่ผสมเสร็จแล้วก็ได้ครับ จากนั้นก็รอเพียงแค่หนึ่งถึงสองอาทิตย์นับแต่วันที่ดอกพริกหวานออกดอกก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วละครับ

หากปลูกในจำนวนเยอะแล้วก็สามารถขายเพื่อสร้างรายได้ได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับ ทั้งนี้อย่าลืมดูแลไม่ให้พวกวัชพืชมาทำลายพืชผักที่ปลูกกันอย่างสม่ำเสมอ หมั่นถอนหญ้าวัชพืชออกบ่อยๆ และคอยระมัดระวังเหล่าแมลงศัตรูพืชด้วยการหาชีวภัณฑ์ น้ำหมักอินทรีย์ต่างๆมาฉีดพ่น เพื่อให้ได้ผลพริกสดที่สวย ขายได้ราคาดี  เน้นการทำเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพของเราเองครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook