สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การเพาะเลี้ยง ไรแดงอาหารปลาหลากหลายชนิด

ไรแดงคืออาหารเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหลายชนิด โดยใช้เลี้ยงอนุบาลพันธุ์ปลา เพราะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต และยังมีสารอาหารมากมายเหมาะสำหรับให้เป็นอาหารปลาเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปลากระพง ปลาเทโพ ปลาบึก และกุ้งก้ามกราม เมื่อก่อนนั้นไรแดงสามารถหาได้ง่ายตามแหล่งน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลำคลอง แม่น้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพืชสีเขียวปกคลุมอยู่เยอะ แต่ปัจจุบันหาได้ยากขึ้น จึงเกิดอาชีพเพาะเลี้ยงไรแดงขายขึ้นมา

การเลี้ยงไรแดงสามารถทำได้ 2 แบบ คือ การเลี้ยงไรแดงแบบชั่วคราวโดยเลี้ยงไรแดงไว้ในบ่อ ซึ่งวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องคอยระวังศัตรูของไรแดงเพราะสามารถเลี้ยง และเก็บไรแดงได้ในคราวเดียว ทั้งยังให้ปริมาณไรแดงในจำนวนที่แน่นอนอีกด้วย ส่วนวิธีที่ 2 นั้น คือ การเลี้ยงไรแดงแบบปกติ หรือแบบเก็บเกี่ยวหลายครั้ง วิธีนี้ให้เลี้ยงไรแดงไว้ในบ่อ แต่จะต้องระวังไม่ให้ศัตรูของไรแดงมาอยู่ในบ่อเพาะเลี้ยงไรแดงได้เพื่อไม่ให้ปริมาณของไรแดงที่เพาะไว้ลดลง

วิธีการเพาะเลี้ยงไรแดง ให้เริ่มจากการเตรียมบ่อไว้ด้วยปูนซีเมนต์ โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นบ่อรูปทรงรี แต่ถ้าหากเป็นบ่อรูปทรงอื่นก็สามารถทำได้ โดยหากเป็นบ่อใหม่ก็ให้แช่น้ำประมาณ 1-3 สัปดาห์ เพื่อปรับความเป็นกลางหรือให้บ่อนั้นเป็นด่างอยู่ที่ 7-8 หรืออาจจะใช้วิธีแช่กรดน้ำส้มเทียมโดยผสมกับน้ำในบ่อแช่ไว้เป็นเวลา3-5 วัน แล้วค่อยถ่ายน้ำออก จากนั้นก็ใส่น้ำใหม่แช่ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง หากเป็นบ่อเก่าแล้ว แค่เพียงล้างและตากบ่อให้แห้ง เพื่อกำจัดศัตรูของไรแดงก็เพียงพอครับ การใส่น้ำลงบ่อให้นำผ้ากรองน้ำเพื่อที่จะกำจัดศัตรูของไรแดงที่ส่งผลให้จำนวนไรแดงลดลง และกรองน้ำไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในน้ำในปริมาณที่มากเพราะอาจจะส่งผลต่อความเป็นกรดด่างของน้ำได้ และให้ใส่น้ำไว้ในบ่อในปริมาณ 20-30 เซนติเมตร จากนั้นก็ให้เทปูนขาวละลายน้ำเพื่อลดความเป็นกรดในน้ำ จากนั้นก็ให้ใส่เครื่องเป่าลมเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และให้นำเชื้อไรแดงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในน้ำ เชื้อไรแดงปริมาณเฉลี่ย 30-40 กรัมต่อบ่อที่มีขนาดประมาณ 50 ตารางเมตรหรือใหญ่กว่านี้เล็กน้อย ซึ่งทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงครั้งละ 12 กิโลกรัมเลยทีเดียวล่ะครับ ทั้งนี้ก็เพียงแต่ให้อาหารไรแดงทุกวันพร้อมกับการระบายน้ำ โดยให้ถ่ายน้ำออกและเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกๆ 2-3 วันเพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อการดูแลไรแดงอาหารของปลาเศรษฐกิจแล้วล่ะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook