สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีกำจัดวัชพืช ศัตรูพืชตัวร้าย

วัชพืชคือพืชพันธุ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่รกร้างรวมทั้งพื้นที่แปลงเกษตรกรรม โดยส่งผลให้พืชเกษตรกรรมที่ปลูกกันไว้นั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะถูกวัชพืชแย่งอาหาร น้ำหรือปุ๋ยที่คอยบำรุงพืชที่เราปลูกไว้ ทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์พืช รวมทั้งการให้ผลิตผลของพืช ยิ่งไปกว่านั้นวัชพืชอาจจะนำพาแมลงและโรคต่างๆ เข้ามาสู่ผลผลิต ทำให้พืชผลผลิตของเราได้รับความเสียหายได้อีกด้วย

วัชพืชนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทโดยแบ่งจากที่อยู่อาศัยของวัชพืชต่างๆ  ได้แก่ วัชพืชที่ขึ้นบนดิน ประกอบไปด้วย วัชพืชจำพวกหญ้า หรือ ต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก และมีรากฝังลึกลงดินโดยหากเป็นไม้ทั่วไปแล้วก็อาจกำจัดได้ง่าย แต่ถ้าเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็คงจะกำจัดยากเพราะไม้ล้มลุกนั้นไม่ว่าจะมีอายุสั้นหรือยาว เมื่อตายไปแล้วก็จะทิ้งเมล็ดไว้และก็จะขึ้นในบริเวณเดิมอีกครั้ง เพราะฉะนั้นเราจึงควรกำจัดวัชพืชก่อนปลูกพืช ไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจทำให้วัชพืชชนิดนี้มีชีวิตอยู่ได้ในแหล่งเพาะปลูกครับ ประเภทที่ 2 นั้นคือวัชพืชจำพวกที่อยู่ในน้ำโดยมีทั้งพืชที่ลอยน้ำได้ มีทั้งพืชที่หยั่งรากลงลึกในดินและมีบางส่วนที่โผล่ขึ้นน้ำ เช่น พืชบัวต่างๆ และยังมีพืชที่หยั่งรากลงดินแต่ไม่ยืนต้นขึ้นมาพ้นน้ำอีกด้วย เช่น พืชจำพวกสาหร่ายนั่นเองครับ

การกำจัดวัชพืชในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายวิธี มีทั้งวิธีการตามธรรมชาติและวิธีการที่ใช้สารเคมีบางชนิด แต่ในวิธีการใช้สารเคมีนั้น หากใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในพืชผักต่างๆและส่งผลเสียต่อผู้บริโภคได้ และส่วนใหญ่ในตลาดการค้าผักที่ได้ราคาดีนั้น ก็ต่างเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ การกำจัดวัชพืชจึงควรที่จะเป็นวิธีการทางธรรมชาติ น่าจะส่งผลต่อราคาผลผลิตให้ได้ราคาดี โดยวิธีการกำจัดวัชพืชตามธรรมชาติวิธีแรก คือ การถอนด้วยมือ ที่สามารถทำได้กับวัชพืชต่างๆ บนพื้นดิน ที่มีรากไม่ลึกสามารถถอนได้ถึงรากถึงโคน หรืออาจจะพรวนดิน หรือ ดายหญ้าวัชพืชออกไปจากแหล่งเพาะพันธุ์พืชก็ได้ครับ ส่วนวิธีที่ 2 นั้น คือการ ใช้จอบ เสียบ ในการขุด วัชพืชออกจากแหล่งเพาะพืช ใช้กับวัชพืชที่หยั่่งรากลึก วิธีนี้เมื่อขุดวัชพืชออกจากแปลงได้แล้วก็ให้นำวัชพืชไปกำจัดทันที ไม่ควรปล่อยไว้ในแปลงเพราะอาจทำให้เมล็ด หรือ กิ่งก้านฝังรากลึก จนไม่สามารถกำจัดโดยวิธีนี้ได้ หรือ อาจกำจัดวัชพืชไม่ได้เลย

ต่อมาคือการใช้รถไถในการไถพรวนดิน รวมทั้งกำจัดวัชพืชต่างๆ ที่หยั่งรากลึกลงในดิน โดยวิธีนี้จะสามารถไถพรวนดินได้ลึกกว่าวิธีอื่น และวิธีตัดหญ้า หรือวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโต เพื่อแย่งแสงแดด น้ำ และอาหาร จากพืชที่เพาะปลูก ทั้งยังมีวิธีการถ่ายน้ำเข้าแปลงและทิ้งไว้เป็นเวลา 1-2 เดือน เพื่อหมักวัชพืชให้เสียหายและกำจัดวัชพืชให้หมดแปลง เพื่อให้สามารถปลูกพืชครั้งต่อไปได้อย่างปลอดภัยและปราศจากวัชพืชครับ เพียงแค่ทำตามวิธีดังกล่าวก็สามารถทำให้กำจัดวัชพืชได้ และเป็นวิธีการทางธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีแต่อย่างใดเพียงเท่านี้เราก็ได้พืชพันธุ์ที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วล่ะครับ เพื่อนๆเกษตรกรก็สามารถไปลองทำตามกันได้นะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook