สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หญ้าเนเปียร์ วางแผนดีมีไว้เลี้ยงสัตว์ทั้งปี

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นพืชที่ถูกนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายและไม่เป็นพิษต่อสัตว์อีกด้วย  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนิยมนำมาปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคในฟาร์มของตน

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เติบโตได้ดีในเขตร้อน เป็นพืชที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นกอ ตั้งตรง และขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์เหมือนต้นอ้อย หญ้าเนเปียร์นั้นมีหลายสายพันธุ์ โดยหญ้าเนเปียร์ธรรมดาและเนเปียร์ลูกผสม เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงถึง 4 เมตร อย่างไรก็ตามหญ้าเนเปียร์จะมีการแตกกอมากกว่า มีส่วนของใบเยอะกว่าและออกดอกก่อนพันธุ์อื่น

การปลูกหญ้าเนเปียร์นั้นสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระบบน้ำดี แต่หากจะได้คุณภาพและปริมาณที่เยอะ ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อจะได้ผลผลิตมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากการไถแปลงปลูกทันทีที่มีฝนแรกเพื่อเปิดหน้าดินและทำลายวัชพืชที่อยู่ในดิน และตากดินไว้ประมาณ 1 เดือน จึงทำการไถพรวนอีก 2 ครั้ง เพื่อย่อยดินให้ละเอียดมีความโปร่งและร่วนซุยมากขึ้น สำหรับการจัดหาและจัดเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ สามารถทำได้โดยนำต้นพันธุ์หญ้าที่มีอายุประมาณ 6 เดือนมาตัดเป็นท่อนสั้นประมาณ 2 ข้อ มาทำการปลูกโดยมีระยะห่างประมาณ 75 เซนติเมตร โดยปักท่อนพันธุ์ให้เอียงลาดลงดิน โดยให้ข้อของลำต้นอยู่ใต้ดินประมาณ 2 นิ้ว แล้วนำดินมากลบให้แน่น และคอยกำจัดวัชพืชทุก 2 สัปดาห์และปล่อยน้ำเข้าแปลงให้ดินมีความชุ่มชื้นทุก 1 สัปดาห์

เมื่อปลูกต้นหญ้าเนเปียร์ครบ 2 เดือน เราจะสามารถเก็บเกี่ยวนำมาใช้ประโยชน์ได้ในครั้งแรก และหลังจากนั้นสามารถจะตัดได้ทุก 1 เดือนหรือ 45 วัน แต่หากเป็นช่วงที่ฝนตกชุก เช่น ฤดูฝน เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่า1เดือนด้วยนะครับ โดยเราจะต้องทำการตัดหญ้าบริเวณโคนต้นให้ชิดกับดิน เพื่อจะได้แตกกอขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ข้อดีของการปลูกหญ้าเนเปียร์คือ ในการปลูกแต่ละรุ่นนั้น เราสามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 5 ปีทีเดียวครับ

ส่วนวิธีการนำมาเลี้ยงสัตว์นั้นสามารถนำมาให้โคกินแบบสดๆ แล้วเสริมด้วยหญ้าแห้งหรือหญ้าหมักในฤดูแล้งที่อาจจะมีหญ้าสดไม่เพียงพอ โดยเราสามารถนำหญ้าสดที่มีปริมาณมากในช่วงพฤษภาคม-ตุลาคม มาผลิตเป็นหญ้าหมักเพื่อถนอมอาหารไว้ให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มของเรา หรือหากเพื่อนๆ เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์แคระ ก็เหมาะสำหรับนำมาผลิตหญ้าแห้ง โดยนำมาผึ่งแดดให้แห้งแล้วอัดก้อนเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ผลผลิตสดมีน้อยได้เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook