สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

บร็อคโคลี่ ผักดอกเขียวยอดนิยม

บร็อคโคลี่เป็นพืชที่อยู่แถบทวีปยุโรป นิยมปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจะทำให้ได้ดอกบร็อคโคลี่สีเขียวเข้ม ดอกใหญ่รสชาติดี เหมาะสำหรับนำไปรับประทานและปรุงรสอาหาร ทำให้บร็อคโคลี่เป็นที่ต้องการในตลาด และมีราคาสูงอย่างมาก แต่เดิมนั้นบ้านเราได้มีการนำบร็อคโคลี่เข้ามาปลูกในไทยอยู่บ้าง แต่ก็จะนิยมปลูกกันทางภาคเหนือ อีสานตอนบน เพราะในหน้าหนาวจะมีอากาศที่หนาวจัด เหมาะสำหรับการปลูกบร็อคโคลี่ แต่ในปัจจุบันนั้น ได้มีการปรับปรุงพันธุ์บร็อคโคลี่ เป็นสายพันธุ์เบา ทำให้สามารถปลูกบร็อคโคลี่ได้ในทุกภาคของไทย แต่ถ้าหากปลูกในสภาพอากาศร้อนชื้นหรือในฤดูฝนแล้ว ก็อาจทำให้ลดผลผลิตของบร็อคโคลี่ลงได้ ทำให้ได้ดอกบร็อคโคลี่ที่ไม่สวยงามเท่าที่ควร

บร็อคโคลี่เป็นผักที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ลำต้นอวบมีสีเขียวเข้ม เป็นทรงกลมและมีความสูงไม่มากนัก โดยจะสูงประมาณ 30 ถึง 70 เซนติเมตร ลำต้นออกใบและก้านรวมทั้งดอกเป็นทรงพุ่ม ใบจะมีลักษณะสีเขียวเข้มเทาและปลายใบโค้งงอคล้ายเกลียวคลื่น โดยหากเป็นบร็อคโคลี่พันธุ์หนักหรือเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในอากาศหนาว รวมทั้งในทวีปยุโรปนั้นก็จะให้ดอกที่ใหญ่กว่าพันธุ์บร็อคโคลี่พันธุ์เบาที่ปลูกในไทย โดยดอกนั้นจะมีสีเขียวเข้มและมีช่อใหญ่ซึ่งเป็นส่วนที่เราจะนำมารับประทานกันครับ

การปลูกบร็อคโคลี่นั้น สามารถปลูกได้โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ โดยจะใช้วิธีการหว่านลงแปลงปลูก หรือหยอดลงในถาดเพาะเมล็ดก็ได้ หากเป็นการหว่านเมล็ดลงในแปลงแล้ว จะต้องเริ่มจากการเตรียมดิน โดยไถพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืชและตากแดดไว้เป็นเวลา 1 อาทิตย์ จากนั้นก็นำปุ๋ยคอกมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดินก่อนที่จะหว่านเมล็ดลงไปในแปลง หากเป็นการหยอดลงในถาดเพาะเมล็ดแล้วให้หยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด วิธีดูแลก็เพียงแต่รดน้ำในปริมาณเพียงพอแต่ความต้องการของต้นบร็อคโคลี่ครับ  ประมาณ 20 ถึง 30 วัน โดยสังเกตจะพบว่ามีกล้าแตกออกจากเมล็ด ประมาณ 4-5 ใบ ก็สามารถย้ายลงปลูกในแปลงได้แล้วล่ะครับ หากย้ายลงปลูกในแปลงช้าแล้ว อาจส่งผลต่อผลผลิตของผักบรอกโคลีได้เลยละครับ

ส่วนวิธีการย้ายลงแปลงปลูกนั้น ให้ใช้วิธีการพรวนดิน และตากดินไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อกำจัดวัชพืชเหมือนเดิม จากนั้นให้นำดินที่ขุดยกร่อง โดยเว้นระยะ ระหว่างร่อง ประมาณ 50 ถึง 60 เซนติเมตร และให้นำกล้าผักบร็อคโคลี่ลงปลูก โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 40 เซนติเมตร เพียงเท่านี้ก็เป็นอันปลูกผักบร็อคโคลี่สำเร็จแล้วครับ จากนั้นก็ควรหมั่นให้น้ำ และใส่ปุ๋ย รวมทั้งกำจัดวัชพืชอยู่บ่อยๆ และรอเวลานับตั้งแต่ผักบร็อคโคลี่เป็นดอกอ่อน ประมาณ 50-60 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook