สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การปลูกมะนาว

มะนาวเป็นสมุนไพรที่ปลูกไม่ยาก แต่การจะทำให้ได้ผลผลิตสูงก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนการปลูกตั้งแต่ต้น  หากเราวางแผนดี ผลผลิตย่อมมีให้เราทำยอดขายได้ทั้งปีเช่นกันครับ สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจสภาพพื้นที่ในการปลูกมะนาว ว่ามะนาวชอบดินร่วนปนทรายเพื่อจะได้ระบายน้ำได้ง่ายครับ เน้นเป็นดินร่วนซุยที่มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมอยู่ในปริมาณที่สูงนะครับ เรื่องระบบชลประทานก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ

เมื่อหาพื้นที่เหมาะสมแล้ว ก็ต้องมาวางแผนเรื่องกิ่งพันธุ์ ซึ่งเราจะเลือกใช้กิ่งตอนที่ผ่านการชำไว้ จนลำต้นแข็งแรงเติบโตพร้อมนำลงปลูกได้ อย่ารีบร้อนมากนะครับ เลือกกิ่งพันธุ์ที่เจริญเต็มที่เท่านั้น ห้ามหยวน เพราะไม่งั้นหากกิ่งยังไม่แข็งแรงพอ โอกาสเป็นพาหะเชื้อโรคมีสูงมาก อาจจะเกิดโรคระบาดได้ครับ เมื่อเตรียมกิ่งพันธุ์แล้วก็อย่าลืมเผื่อต้นกิ่งสำหรับปลูกซ่อม ในกรณีที่ต้นที่เราลงไว้ตายนะครับ ต้นสำรองที่เราเตรียมไว้จะได้โตทันรุ่นครับ

พอถึงวิธีการปลูก เราจะฉีกแนวมาปลูกหลุมละ 2 กิ่งครับ วางกิ่งพันธุ์ 2 กิ่งให้ชิดกันและกลบดินให้มิดโคนต้น แล้วใช้ไม้ค้ำปักยึดพันเชือกกันต้นล้มแยกจากกัน และคลุมดินด้วยหญ้าหรือฟาง เพื่อให้ดินอุ้มน้ำได้นานขึ้น โดยช่วงอาทิตย์แรก เราจะรดน้ำวันละรอบ เมื่อขึ้นอาทิตย์ที่ 2 ก็รดน้ำวันเว้นวัน จนต้นเติบโตพอเราค่อยรดอาทิตย์ละครั้งครับ

การปลูกมะนาวต้นแฝดนี้ ให้ผลผลิตมะนาวเพิ่มขึ้นกว่าการปลูกหลุมละต้น ถึงร้อยละ 30 และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการให้ปุ๋ยให้น้ำลงได้มาก เวลาในการเพาะเลี้ยงและฟูมฟักรอคอยผลของมะนาว จะใช้เวลาราวๆ 1 ปี 2 เดือน เมื่อเทียบกับมะนาวต้นเดี่ยวที่ใช้เวลาถึงปีครึ่งกันเลย

เมื่อเริ่มออกผลผลิตแล้ว เราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้อีก 3 ปี หรือบางครั้งอาจจะยาวถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพต้นมะนาว หากพบต้นไหนสภาพใช้ไม่ได้ ให้เรารีบนำต้นซ่อมมาปลูกเสริมแล้วถอนต้นโทรมออก ก็จะทำให้เราได้ผลผลิตมะนาวยาวทั้งปี ไม่มีชาดช่วง

คันไม้คันมืออยากปลูกมะนาวกันแล้วใช่ไหมครับ …..ลงมือกันได้เลยครับผม

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook