สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ถั่วแดง ปลูก 3 เดือนเก็บเกี่ยวทันใจ

ถั่วแดงเป็นพืชที่นิยมนำไปทำเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวาน ทั้งยังใช้แปรรูปเป็นแป้งทำขนมเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ถั่วแดงสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้เป็นจำนวนเงินหลายบาท  เรียกได้ว่าเป็นพืชไม้ล้มลุกที่สร้างรายได้ได้ดีเลยล่ะครับ

โดยถั่วแดงที่นิยมปลูกในไทยนั้นจะมี 2 สายพันธุ์ด้วยกัน สายพันธุ์แรก คือ ถั่วนิ้วนางแดง หรือถั่วแดงซีลอน นิยมส่งออกในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ โดยจะใช้ในการแปรรูปเป็นแป้งขนมปัง และนิยมปลูกแซมพืชต่างๆ ในไร่ แต่ถึงอย่างนั้นแล้วถั่วนิ้วนางแดงหรือถั่วแดงซีลอนก็ยังมีการเพาะปลูกน้อยกว่าถั่วแดงหลวง ซึ่งมีการนำเข้ามาปลูกตามโครงการหลวง ทำให้เป็นที่นิยมปลูกกันมากในบ้านเรา เพราะให้ฝักที่สวยและมีสีแดงอมน้ำตาล ไปจนถึงสีแดงสด น่ารับประทาน ทั้งยังนำแปรรูปไปเป็นอาหารได้โดยเฉพาะอาหารหวาน อย่างถั่วแดงต้มน้ำตาล หรือจะทำเป็นไส้ขนมปังก็ยังได้ครับ

ถั่วแดงหลวงเป็นพืชล้มลุกที่อยู่ได้เพียงฤดูเดียวเท่านั้น โดยมีลักษณะเป็นพืชพันธุ์เตี้ย เติบโตขึ้นเป็นลักษณะทรงพุ่ม สูงแค่เพียง 40-65 ซม. มีก้านทรงกลม ผิวเรียบเนียน สีเขียวและมีใบกลม เรียวปลายเพียงเล็กน้อย มีดอกสีขาว และให้ฝักถั่วแดงที่มีลักษณะคล้ายกับถั่วเหลือง โดยมีความยาวประมาณ 9-10 ซม. และมีความกว้าง 1 – 1.5 ซม. ฝักจะมีสีเขียวอ่อน แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ภายในฝักจะมีเมล็ด 5-6 เมล็ด และให้ฝักถั่วแดงสวยน่ารับประทานอีกด้วยครับ

วิธีการปลูกถั่วแดงนั้นนิยมใช้การหว่านเมล็ด โดยจะหว่านในแปลงหรือในกระบะเพาะเมล็ดพันธุ์ก็ได้ครับ หากหว่านในแปลงปลูกแล้วจะต้องทำการพรวนดิน เพื่อกำจัดวัชพืช โดยให้ตากดินฆ่าวัชพืชไว้เป็นเวลา 7-14 วัน จากนั้นก็นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาผสมลงในดิน และพรวนดินคลุกเคล้าให้ปุ๋ยและดินเข้ากัน จากนั้นก็นำเมล็ดลงหว่านและไถคราดกลบให้ทั่วทั้งแปลง ส่วนการปลูกถั่วแดงแบบหยอดเมล็ดนั้นให้หยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด เพื่อให้ต้นถั่วได้เจริญเติบโตขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะทั้งยังป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ แล้วลุกลามไปยังถั่วแดงต้นอื่น ทำให้การเพาะกล้าไม่เป็นผลดีได้ครับ วิธีการหว่านหรือหยอดเมล็ดจึงนับว่าเป็นวิธีที่สำคัญเลยล่ะครับ ส่วนวิธีการดูแลนั้นให้หมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากปลูกในฤดูฝนแล้วก็สามารถลดปริมาณน้ำลงได้ตามความชุ่มชื้นของดิน ส่วนการกำจัดวัชพืชนั้น จะใช้วิธีการถอนหรือการไถก็ได้ตามที่เพื่อนๆ เกษตรกรสะดวก หลังจากนั้นก็รอเวลาประมาณ 80-90 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวถั่วแดงแล้วนำไปจำหน่ายต่อไปครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook