สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่นิยมปลูกในทวีปเอเชีย แต่กลับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในดินทราย ต้นปาล์มมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ดีในหน้าแล้ง บ้านเรานั้นมีการปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบและมีสภาพอากาศร้อน ทำให้สามารถปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นได้ดี แต่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานก็สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้เช่นเดียวกัน แม้จะมีปริมาณไม่มากนักก็ตาม ประเทศไทยเราเป็นผู้ส่งออกปาล์มน้ำมันรายใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย จึงทำให้เพื่อนๆเกษตรกรในบางพื้นที่หันมาปลูกปาล์มน้ำมันกันมากขึ้น เพราะนอกจากปาล์มน้ำมันจะสามารถแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ได้แล้วยังมีการแปรรูปปาล์มน้ำมันไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารบางชนิด และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับ

ต้นปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีลำต้นไม่สูงมากนัก แต่มีขนาดลำต้นขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นประมาณ 1-2 ฟุต เมื่ออายุประมาณ 2-3 ปี โดยเริ่มแรกนั้นลำต้นของปาล์มน้ำมันจะมีกาบใบห่อหุ้มอยู่โดยรอบ และเมื่อเวลาผ่านไป ปาล์มน้ำมันมีอายุเพิ่มมากขึ้น กาบใบที่ห่อหุ้มลำต้นอยู่ก็จะหลุดร่วงไปตามกาลเวลา ปาล์มน้ำมันนั้นให้ดอกเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจน โดยเราสามารถกำหนดการเกิดดอกของต้นปาล์มน้ำมันได้ ถ้าหากอยากให้ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตเยอะก็ให้กำหนดการให้น้ำก่อน 30 เดือนที่ต้นจะออกดอกในปริมาณที่มาก เพื่อกำหนดทิศทางของผลผลิตครับ

วิธีการปลูกต้นปาล์มน้ำมันเริ่มจากการเลือกสายพันธุ์ปาล์มที่ปลูกให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและความต้านทานต่อโรคและศัตรูพืช  โดยพันธุ์ปาล์มที่นิยมปลูกในประเทศไทย คือ พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า เป็นพันธุ์ที่สูงช้าและเข้ากับสภาพอากาศประเทศไทยได้ดี และให้ผลผลิตปริมาณสูง โดยการเพาะต้นปาล์มน้ำมันสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเพาะปลูกในกระบะทราย หรือ ในถุงเพาะก็ได้ หากเป็นการปลูกในกระบะทราย ให้หยอดเมล็ดเป็นแถว โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าหากเป็นการปลูกลงในถุงเพาะให้หยอดเมล็ดถุงละ 1 เมล็ด จากนั้นดูแลไม่ให้รับแสงแดดจัดมาก ควรทำที่กำบังให้ร่มเงา และถ้าเป็นการเพาะลงในกระบะทราย เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-4 เดือนแล้ว และสังเกตว่าต้นกล้ามีจำนวนใบงอกขึ้นมาประมาณ 2-3 ใบ ก็สามารถย้ายลงถุงเพาะขนาดใหญ่ได้เลย ระยะแรกให้น้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เพราะเนื่องจากในตัวเมล็ดเองนั้นมีอาหารที่กักเก็บไว้อยู่ แต่เมื่ออาหารในตัวเมล็ดที่กักเก็บไว้ถูกนำไปใช้จนหมดแล้วจึงสามารถให้ปุ๋ยได้ เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เพียงเท่านี้ก็รอการเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 30 เดือนก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกได้แแล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook