สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หญ้าแพรก ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

หญ้าแพรกเป็นพืชที่มีอายุหลายปี จัดเป็นพืชตระกูลหญ้า พบได้ทั่วไปทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียรวมถึงยุโรปทางใต้ ซึ่งหญ้าแพรกนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปแอฟริกามีชื่อว่า หญ้าเบอร์มิวด้า ตามชื่อเมืองเบอร์มิวด้า ส่วนในบ้านเราก็เรียกว่าหญ้าแพรกกันจนติดปาก เป็นหญ้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับปลูกในสนามฟุตบอลหรือในสวนสาธารณะ ใช้ปลูกคลุมดินให้สนามหรือที่โล่งให้ดูเขียวขจีสวยงามตามธรรมชาติ ช่วยกันหน้าดินพังทลายได้ แต่ยังไม่สามารถกันการกัดเซาะของน้ำได้ หรือกันหน้าดินพังทลายได้ดีเท่ากับหญ้าแฝก

นอกจากนี้หญ้าแพรกนั้นยังใช้เป็นอาหารของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นวัว ควาย หรือสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร ส่วนใหญ่แล้วหญ้าแพรกนั้นจะนิยมปลูกเป็นพืชคลุมดินอย่างที่บอกไปนั่นเองครับ แต่ถ้าหากหญ้าแพรกขึ้นตามในนาในสวนที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่นแล้วก็อาจจะต้องกำจัดออก เพื่อไม่ให้ไปแย่งอาหารและน้ำรวมทั้งแสงแดดของพืชผล จนอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ครับ

หญ้าแพรกเป็นพืชที่ปกคลุมพื้นดิน มีรากแตกแขนงลึกลงในดินแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดี และชื่นชอบดินที่มีความชุ่มชื้น เป็นพืชหญ้าที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายและกำจัดยาก สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะต่างๆ หรือแม้แต่บริเวณบ้านหรือกลางทุ่งนาพื้นที่เกษตรที่ยังไม่ได้ ไถกลบหรือกำจัดวัชพืช

หญ้าแพรกนั้นสามารถขยายพันธุ์ด้วยการหว่านเมล็ดหรือแม้แต่การปักชำเพราะกล้าเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นสูง ทั้งยังเป็นหญ้าที่ชื่นชอบน้ำและสามารถขึ้นได้ในดินเค็มอีกด้วย แต่ในพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำนา หรือทำสวนผักผลไม้ต่างๆ หากมีหญ้าแพรกขึ้นอยู่ในแปลงแล้ว จะแย่งน้ำ อาหารและแสงแดดจากต้นผักและพืชผลไม้ต่างๆ จนให้ผลผลิตอย่างไม่เต็มที่ ก่อนที่จะปลูกพืชผักผลไม้จึงจำเป็นต้องกำจัดวัชพืชหญ้าแพรกออกก่อนครับ

การกำจัดหญ้าแพรกนั้น สามารถทำได้ด้วยวิธีการ ไถดะเพื่อกำจัดหญ้าแพรกให้ถึงรากถึงโคน และหากยังงอกขึ้นมาอีกก็ให้ทำการไถพรวนซ้ำอย่างสม่ำเสมอ และหากเพื่อนๆ เกษตรกรจะหว่านข้าวทำนา ก็แนะนำว่า รอให้เริ่มมีฝน หรือ สังเกตเห็นว่าหญ้าแพรกได้งอกออกจากเมล็ดก่อน เพื่อที่จะทำการไถดะและพรวนดินกำจัดวัชพืชหญ้าแพรกดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการหว่านข้าวแห้งหรือ การปลูกข้าวแบบหยอดก็ตาม หลังจากนั้น หากมีฝนและหญ้าแพรกงอกขึ้นจากเมล็ดอีกก็ให้ไถแปรและรอให้หญ้าแพรกขึ้นมาอีกรอบจึงค่อยทำการคราดหญ้า และกำจัดโดยการไถกลบ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วล่ะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook