สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชตัวร้าย

เพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชตัวเล็กที่ชอบแอบอิงอยู่ตามต้นพืชหรือใบพืช ชอบอยู่ด้วยกันเป็นฝูง ทำให้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลไปไม่น้อย เพลี้ยแป้งนั้นจะมีลักษณะสีขาวเพราะมีขี้ผึ้งเคลือบผิวไว้ มีขาเล็กๆรอบๆลำตัวหลายขา เคลื่อนตัวช้า อาหารที่โปรดปรานของเพลี้ยแป้งก็คือ น้ำหวาน หรือ อาหารจากต้นผักและพืช โดยเพลี้ยแป้งนั้นจะถ่ายน้ำหวานเพื่อที่จะเคลือบใบหรือรากของต้นพืชไว้ จากนั้นก็ทำให้ใบหรือรากขึ้นเชื้อราสีขาว พร้อมกับมีสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ที่ถูกเคลือบไว้ด้วยน้ำหวาน ทำให้ใบพืชส่วนนั้นไม่ได้รับแสงแดดและเหี่ยวเฉาตายได้ในภายหลัง จากนั้นเพลี้ยแป้งจะค่อยๆ ใช้ปากดูดน้ำหวานในใบพืช

เพลี้ยแป้งนั้นมีหลายชนิด และแต่ละชนิดจะระบาดหรือเข้าทำลายพืชผลต่างชนิดกัน เช่น เพลี้ยแป้งลายที่มักจะพบในไม้ผลและไม้ดอกบางชนิด และพบมากในฤดูฝน ส่วนเพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ จะระบาดในมันสำปะหลังบริเวณโคนต้นหรือในดิน เพลี้ยแป้งสีเขียวที่ชอบกินน้ำหวานบริเวณใบแก่ของมันสำปะหลัง พบได้ในไร่มันสำปะหลัง และเพลี้ยแป้งสีชมพูที่เมื่อระบาดแล้วก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อมันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้งติดมาได้จากคน สัตว์ และมดที่ชอบกินน้ำหวานจากเพลี้ย และยังรวมทั้งลมและตอพันธุ์พืชที่เอามาเพาะปลูกอีกด้วย จึงควรหาแหล่งพันธุ์พืชในการเพาะปลูกที่ไร้เพลี้ยอ่อนวัชพืชชนิดนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้พืชที่ปลูกเกิดความเสียหายในภายหลังได้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook