สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ดอกนางแย้ม ไม้ประดับ ฟอกกลิ่น

ดอกนางแย้ม เป็นไม้พุ่มขนาดสันทัด อายุยาว ด้วยดอกที่มีสีสวยงามตา ผลิดอกได้ทุกฤดู ดอกบานนาน และมีกลิ่นหอม จึงนิยมนำไปใช้ในการตกแต่งสวน ถือเป็นหนึ่งในไม้ดอกที่นักภูมิสถาปัตย์นำมาใช้จำนวนมาก

ไม้ประดับชนิดนี้มีมากในประเทศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอินเดียและไทย ดอกนางแย้มจะขึ้นได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ชอบอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้น บริเวณที่มีน้ำฝนในปริมาณมากในแต่ละปี ทั้งยังชื่นชอบอาศัยในป่าดิบแล้ง และอยู่ตามริมแม่น้ำที่มีดินชุ่มชื้น มีแสงแดดสาดส่องอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย ช่วยให้ดอกนางแย้มได้แย้มดอกรับแสงแดดในทุก ๆ วันพอประมาณ

ดอกนางแย้มจะมีลักษณะลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นมีลักษณะโค้งมนไม่กลมมาก ทั้งดอกนางแย้มยังเป็นดอกที่มีอายุอยู่ได้ 3-5 ปี จะออกดอกบริเวณปลายยอดต้นดอกมีลักษณะเป็นช่ออยู่ร่วมกันหลายๆต่อลักษณะดอกมีสีขาวนวลอมม่วงเล็กน้อยมีลักษณะคล้ายกับมะลิซ้อนให้กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณที่ปลูก มีใบหยักคล้ายใบดอกดาวเรืองแต่ใบจะใหญ่กว่า ดอกนางแย้มนั้นจะไม่นิยมปลูกโดยใช้เมล็ดเพราะดอกนางแย้มจะไม่ค่อยติดเมล็ดเนื่องจากมีเกสรตัวผู้และตัวเมียที่ไม่ค่อยสมบูรณ์

การปลูกดอกนางแย้มนิยมปลูกโดยการตอนกิ่งหรือการปักชำกิ่ง หรือจะเลือกใช้ต้นกล้าดอกนางแย้มใหม่ที่เกิดบริเวณรากย้ายมาปลูกก็ได้ โดยเริ่มจากการนำดินผสมกับ แกลบดำและปุ๋ยคอกในปริมาณที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำกิ่งที่ตอนหรือกิ่งที่ปักชำมาปลูกและใส่ดินไว้ในถุงเพาะชำต้นใหม่ แนะนำให้เลือกกิ่งชำที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป เพื่อจะได้กิ่งที่แข็งแรงและทนต่อโรคต่างๆ ก่อนที่จะนำกิ่งมาปักชำลงถุงเพาะชำต่อไปครับ

ให้วางกิ่งที่ปักชำในที่ร่ม แสงแดดรำไร รดน้ำสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อกิ่งปักชำก็จะเริ่มเจริญเติบโต จนแทงใบออกมาให้เห็นเราสามารถย้ายกิ่งปักชำกล้าดอกนางแย้ม ลงปลูกในบริเวณบ้านได้เลยครับ รอเวลาประมาณ 3 เดือนก็จะเริ่มออกดอกและเมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือนดอกนางแย้มก็จะออกดอกเต็มช่อสวยงาม และให้กลิ่นหอมชื่นใจ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook