สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ดอกดาหลา พืชตัดดอกมาแรง

ดาหลา เป็นพืชไม้ดอกล้มลุก แต่ก่อนพบได้ในทางใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาสและปัตตานี เป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในวงศ์เดียวกับขิง และข่า นิยมปลูกไว้เพื่อนำดอกและหน่ออ่อนมารับประทานเป็นอาหาร บ้างก็ปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือนให้มีสีสันสวยงาม ในปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีแหล่งผลิตดอกดาหลาเพิ่มขึ้นในเขตจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี สมุทรสาครและนนทบุรี และยังสามารถนำต้นพันธุ์ส่งออกไปขายในต่างประเทศได้ด้วย

ดอกดาหลาเป็นพืชไม้ล้มลุกอายุปีเดียว มีลำต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร ภายใต้ลำต้นมีเหง้าอยู่จำนวนมาก ทำหน้าที่กักเก็บอาหารเพื่อให้ต้นดาหลาเจริญเติบโตต่อไป เป็นพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยว ใบยาวเรียวจนถึงปลายใบ มีลักษณะผิวใบเรียบ ลำต้นตั้งตรง มีกลีบใบห่อหุ้มอยู่รอบๆ ลำต้น ทั้งยังให้ดอกที่มีสีสันสวย ก้านช่อดอกยาว ตรง แข็งแรง โดยการผลิดอกนั้นไม่ขึ้นต่อฤดูกาลแต่ผลิดอกเมื่อครบ 1 ปี ในประเทศไทยเรานั้นมีการเพาะเลี้ยงดอกดาหลา 2 สายพันธุ์หลัก คือสายพันธุ์ดอกสีแดงและสีชมพู

วิธีการเพาะปลูกดอกดาหลานั้นจะนิยมปลูกกันในฤดูฝน เพื่อให้ดอกได้บานเต็มที่ในฤดูร้อน โดยดอกดาหลาจะสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมก็ได้แก่การแยกหน่อและการแยกเหง้า วิธีการแยกหน่อก็ให้เลือกหน่อของดอกดาหลาที่มีขนาดพอเหมาะ โดยจะเป็นหน่อที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป สังเกตได้ง่ายๆ ที่หน่อจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 70  เซนติเมตรขึ้นไป และที่สำคัญก็จะมีกิ่งอ่อนกับกิ่งแก่ปะปนมาอยู่ด้วย ทั้งยังมีหน่ออ่อนๆ แทงขึ้นมาให้เห็นอยู่บ้าง โดยจะทำการนำหน่อที่เลือกไปเพาะลงถุงเพาะชำ ใช้ปุ๋ยคอกและอินทรีย์วัตถุรองก้นถุงก่อนปลูก ใช้เวลาเพาะพันธุ์กล้าประมาณ 1 เดือน จึงสามารถย้ายปลูกลงในแปลงได้

ส่วนวิธีการแยกเหง้านั้น ให้นำเหง้าที่อยู่ใต้ดินของดอกดาหลา ไปปลูกเพาะชำโดยใช้เวลา 1 ปีถึงจะเจริญเติบโตมาเป็นต้นกล้า ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากจึงไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่ ส่วนวิธีการเพาะเมล็ด แม้จะใช้ระยะเวลามากเช่นกันแต่ก็สามารถทำให้ได้พันธุ์พืชที่ดีได้ โดยวิธีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนั้น ให้นำเมล็ดลงไปเพาะลงในกระบะเพาะพืช เลี้ยงดูจนเติบโตเป็นต้นกล้า แล้วจึงย้ายไปปลูกลงในแปลง

ระยะเก็บเกี่ยวของดอกดาหลานั้น จะพร้อมตัดดอกได้หลังจากผลิหน่อดอกแล้วประมาณ 14 วัน โดยให้เราตัดที่โคนของก้านดอกให้ชิดกับดินที่สุด และรีบกานดอกลงจุ่มน้ำไว้ เวลาที่เหมาะสมในการตัดดอกคือช่วงเช้าตรู่นะครับ แล้วให้หาถุงห่อหุ้มดอกไว้เพื่อทนุถนอมดอกก่อนส่งให้แก่พ่อค้าต่อไปครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook