สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ใบพลู พืชพื้นบ้านนิยมทานใบ

ใบพลู พืชไม้เลื้อยที่ให้ใบรสชาติมัน เข้ม นิยมทานกับหมากและปูนแดง ใช้บำรุงเหงือกและฟันและยังดับกลิ่นปากได้อีกด้วย ใบพลูนั้นมีในบ้านเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ จึงสามารถพบเห็นได้ง่ายและมีการบริโภคในครัวเรือนเป็นจำนวนมาก ใบพลูนั้นมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดีย เป็นพืชที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้น มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นใบพลูเขียว ใบพลูเหลือง หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าใบพลูทอง ต่อมาก็ได้มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงในประเทศไทย ทำให้ในปัจจุบันนั้นได้มีการปลูกต้นพลูเพื่อบริโภคใบพลู รวมถึงส่งออกค้าขายใบพลูไปต่างประเทศ เพราะนอกจากจะสามารถนำใบพลูไปทานสดได้แล้ว ยังมีการนำใบพลูไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารและนำไปแปรรูปเป็นยาฆ่าแมลง เพื่อควบคุมศัตรูพืช และยังใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยไว้ดับกลิ่นได้อีกด้วย

ใบพลูเป็นพืชไม้เลื้อย ที่มีระบบราก 2 แบบ แบบแรกคือรากฝอยที่ใช้เกาะเกี่ยวลำต้นเลื้อยไปตามที่ต่างๆ โดยรอบบริเวณ และแบบที่ 2 คือรากที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหาร ฝังอยู่ในดินอุดมสมบูรณ์และใช้พยุงลำต้น ซึ่งเป็นรากที่แตกกิ่งก้านใบพลูออกไป และใบพลูยังเป็นพืชที่มีใบเดี่ยว ลักษณะใบกลมรีเล็กน้อย ผิวเรียบเนียน มีรอยบุ๋มตรงกลางใบ มีกลิ่นฉุนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังเป็นพืชไม้เลื้อยที่สามารถแตกแขนงเกาะเกี่ยวไปในบริเวณรอบๆได้ด้วย

การปลูกพลู ให้เริ่มจากการพรวนไถดินและตากไว้เป็นเวลา  14 วัน ก่อนที่จะพรวนและไถดะดินอีกรอบก่อนจะปลูก เพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆ ให้หมดไป  จากนั้นก็ขุดหลุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1.5 เมตร และให้มีขนาดหลุมกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และขุดให้ลึก 30 เซนติเมตร จากนั้นนำปุ๋ยคอกมาใส่ลงในดินและคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนที่จะนำใส่ลงไปในหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงค่อยนำยอดพลูปักชำที่แตกหน่อ หรือ ควั่นไว้แล้วประมาณ 14-21 วัน โดยยอดที่เลือกจะเป็นยอดที่ไม่แก่และอ่อนจนเกินไป โดยสังเกตได้จากจำนวนข้อ ที่มีข้ออยู่ประมาณ 5-7 ข้อ และมีความยาวประมาณ 40 – 50 เซนติเมตร  นำไปปักชำไว้ประมาณ 14-21 วัน ก่อนที่จะนำมาปลูกลงแปลง

เมื่อนำท่อนพันธุ์ที่ผ่านการปักชำตามระยะเวลาดังกล่าวมาปลูกลงแปลงแล้ว ให้นำวัสดุที่สามารถบังแดดมาใช้บังร่มไว้ หลังจากนั้นให้รดน้ำทุกวันทั้งเช้าและเย็นอย่างสม่ำเสมอ และควรหมั่นกำจัดวัชพืชเป็นประจำเพื่อไม่ทำให้ใบพลูเกิดความเสียหายและยังคงให้ผลผลิตสวยงามอยู่ จากนั้นก็ให้ใส่ปุ๋ยคอก 2-3 เดือนต่อครั้ง เมื่อต้นพลูอายุได้ประมาณ 6 เดือนก็สามารถทำการเก็บเกี่ยวใบไว้บริโภค หรือไว้ค้าขายได้แล้วละครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook