สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ใบกล้วย สำคัญไฉนต่อผู้ปลูก

ใบกล้วย เป็นส่วนสำคัญของต้นกล้วย ที่เราสามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตั้งแต่ตัดใบกล้วยแล้วเลาะเอาเฉพาะใบตองมาใช้ห่อข้าวของและอาหารต่าง ๆ ทั้งคาวหวานก่อนนำไปปรุงสุก เช่น ห่อหมก และข้าวต้มมัด เป็นต้น และเรายังพบเห็นในต่างจังหวัดที่แม่ค้าแม่ขายในตลาดยังคงใช้ใบตองห่ออาหารขาย โดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือหลายจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นการลดโลกร้อนไปในตัว เพราะอย่างน้อยใบตองก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่ากับถุงพลาสติก และใบตองยังสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นบายศรีและพานพุ่มต่างๆ ได้ จนทำให้คนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องหาซื้อมาใช้ประโยชน์ กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้จากใบกล้วยขึ้นมา สร้างเม็ดเงินไม่น้อยให้แก่เพื่อนๆ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ขายได้ทั้งกล้วย ขายได้ทั้งใบ มีพื้นที่ 3-4 ไร่ ปลูกกล้วยไว้ บริหารดีๆ ก็รับรายได้เรือนแสนกันแล้วครับ

ข้อดีขอการปลูกกล้วยเพื่อตัดใบคือกล้วยเป็นพืชที่โตไว ได้ผลผลิตเร็ว ใช้เวลาไม่ถึง 8 เดือนก็ตัดใบขายได้เกือบทุกวันหรือบางต้นอาจจะตัดได้ทุกวันเลยครับ เว้นไว้แต่ต้นแม่ที่กำลังให้เครือเราก็ต้องไว้ใบ ไม่ตัดใบออก ขณะเดียวกันระหว่างต้นกล้วยเรายังสามารถปลูกพืชผักต่างๆ ที่ชอบแสงแดดรำไรไว้ได้ด้วย เรียกว่ามีรายได้หลายทางกันเลยครับ สิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกกล้วยตัดใบขายคือเราจะต้องลงทุนทำแนวป้องกันลม เพื่อไม่ให้ใบกล้วยฉีกขาด การเลือกหน่อพันธุ์ต้องเน้นที่มีหลักฐานว่าต้านทานโรคได้ดี และต้องหมั่นสอดส่องตรวจตราไม่ให้แมลงศัตรูมาสร้างความเสียหายให้แก่ใบกล้วย ดูแลสภาพในสวนกล้วยให้สะอาดเพื่อป้องกันศัตรูพืชตั้งแต่ต้น ก็จะได้ผลผลิตทั้งใบเขียวและใบอ่อนของกล้วยงามๆ ไว้ขายกันยาวๆ ครับ

สำหรับเพื่อนๆ เกษตรกรที่ปลูกกล้วยเพื่อขายกล้วยเป็นเครือ เรื่องของใบกล้วยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเราต้องการผลผลิตกล้วยที่มีคุณภาพ ผลกล้วยสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ คือการตัดแต่งใบกล้วยให้เหมาะสม โดยหลังจากปลูกต้นกล้วยได้ 3 เดือนแล้วให้เริ่มตัดใบที่อยู่ด้านล่างสุดที่ไม่โดนแดดออก โดยต้องเฉือนก้านใบในบริเวณที่ติดกับลำต้นให้มากที่สุด เพื่อป้องกันเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้ โดยให้เหลือใบเพียง 8 ใบต่อต้น การตัดแต่งแบบนี้จะช่วยเร่งผลผลิตกล้วยให้ออกเร็วขึ้น และยังกระตุ้นให้ธาตุอาหารไปเลี้ยงเครือกล้วยและผลกล้วย ทำให้ได้กล้วยที่ลูกใหญ่ อวบอิ่ม ที่ตลาดต้องการ ยิ่งเป็นการส่งออกต่างประเทศด้วยแล้ว ผลกล้วยที่สวยและมีขนาดหวีที่ใหญ่จะขายได้ราคางามมากครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook