สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

บอน ไม้ประดับสะสม หลากหลายตัวเลือก

บอน  เป็นพืชประดับ ที่ปลูกเพื่อเชยชมความงามของใบซึ่งมีสีสันสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตป่าร้อนชื้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันในประเทศไทยเรานิยมเลี้ยงบอนสีกันอย่างกว้างขวาง กลายเป็นของสะสมที่คนรักไม้ประดับให้ความสนใจ เพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย สามารถปลูกในพื้นที่ที่จำกัด ทั้งในอาคารและในคอนโดมิเนียม

บอนดั้งเดิมที่คนไทยเรารู้จักคือบอนเขียวหรือบอนท่า ที่จัดเป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าหรือหัว เจริญเติบโตเป็นกลุ่มบริเวณริมแหล่งน้ำจืด บริเวณที่ลุ่มชื้นต่างๆ มีลำต้นเหนือดินสูงไม่เกิน 1 เมตร ใบมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ขนาดใหญ่ ปลาบใบแหลม โคนใบเว้า แต่ละกอจะแตกใบประมาณ 7-9 ใบ ใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20-35 เซนติเมตร บริเวณผิวใบด้านบนไม่ซับน้ำ หลังใบมีสีเขียวอาบขาว ก้านใบสูง แตกดอกจากเหง้าเป็นช่อยาวถึง 25 เซนติเมตร ให้กลิ่นหอมก่อนที่จะกลายเป็นผลสีขาวต่อไป

ส่วนพันธุ์บอนต่างๆ ที่นิยมของนักสะสมบอนสีนั้นมีหลากหลายพันธุ์ เช่น พญาเศวต ที่เป็นที่นิยมมาช้านาน เป็นบอนที่มีต้นเล็ก ก้านยาวประมาณ 8 นิ้ว พื้นใบสีเขียวอ่อน ช่วงโครงของใบมีด่างสีขาว เหมาะในการเลี้ยงในที่ร่ม พันธุ์โพธิ์ขาวมีลักษณะใบคล้ายใบโพธิ์ มีเว้าตรงฐานใบและส่วนปลายใบแหลม ตัวใบมีสีขาวนวลแต่ขอบใบเป็นสีเขียว ส่วนโพธิ์แดงนั้นจะมีลายเส้นโครงใบเป็นสีชมพูเข้มเกือบแดง  อีกพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์อิเหนา ที่มีใบสามเหลี่ยมทรงรี พื้นใบสีขาว มีลายเส้นโครงสีเขียว มีกอใหญ่ พบเห็นได้ง่าย ส่วนบอนสีที่มีใบแหลมเรียวคล้ายรูปลูกศร มีชื่อว่าพันธุ์ดาบฟ้าฟื้น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าชื่อพันธุ์ต่างๆ นั้น ล้วนตั้งขึ้นตามลักษณะเด่นของบอนแต่ละพันธุ์นั่นเอง

การขยายพันธุ์บอนนั้น จะใช้เขี้ยวที่หัวบอนผ่าออกมาเป็นหลายซีกแล้วนำไปใช้ในกระบะทราย หมั่นพรมน้ำประมาณ 21-30 วันจะมีปลีงอกออกมา ก่อนที่จะแตกใบและมีรากแตกให้เห็น จึงนำไปแยกลงกระถาง หรือจะเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อบอนก็ได้ เมื่อนำลงกระถางที่มีความโปร่งของวัสดุมาก เช่น ใบมะขาม ใบจามจุรี แล้ว ให้นำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดอ่อนๆ ทั้งวัน อย่าให้โดนลมแรงมากนัก นักสะสมบางท่านอาจจะถึงขั้นนำบอนสีไปใส่ในตู้กระจกเพื่อกันลมกันเลยนะครับ

หากเพื่อนๆ เกษตรกรคิดจะเลี้ยงบอนสีเพื่อขายให้แก่นักสะสม ควรจะต้องเน้นเรื่องการเลี้ยงให้สีของแต่ละชนิดเด่นตามชื่อ เช่นโพธิ์แดง ก็ต้องเลี้ยงให้แดงสมชื่อ ก้านใบต้องตรงสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะดีที่ทำให้ขายได้ราคาครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook