สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ข้าวโพดข้าวเหนียว พืชไร่ที่ใคร ๆ ก็ต้องการ

ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งจากการจำแนกข้าวโพดออกมาเป็น 6 พันธุ์ตามลักษณะเมล็ดข้าวโพด  ได้แก่ ข้าวโพดหัวแข็ง ที่มีเมล็ดกลม ผิวเรียบ เนื้อเมล็ดมีความแข็ง โดยมีแป้งอ่อนอยู่ตรงส่วนกลางของเมล็ด อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีส่วนยุบลงบริเวณตรงกลางของเมล็ดข้าวโพด มีชื่อว่าข้าวโพดหัวบุ๋ม ขณะที่ข้าวโพดที่เรานิยมนำมาทำเป็นป๊อบคอร์นนั้น จะมีขนาดเมล็ดที่เล็ก เปลือกนอกหนาและเหนียว มีทั้งลักษณะเมล็ดแหลมและเมล็ดกลม เมื่อนำมาอบด้วยความร้อนสูงจะเกิดการแตกตัวพองออกมา ส่วนของข้าวโพดแป้งจะเป็นเมล็ดแป้งอ่อนทั้งหมด ข้าวโพดหวานเมล็ดมีความอ่อนเหมาะในการนำมาต้มหรือย่างรับประทาน และที่กำลังฮิตมาแรงสุดในตลาดข้าวโพดเพื่อการบริโภค คือ  ข้าวโพดข้าวเหนียว ที่มีเนื้อเมล็ดนุ่มหนึบ เมล็ดมีทั้งสีขาวขุ่น สีเหลือง สีน้ำตาลอ่อน และ สีม่วง

ข้าวโพดเทียน คือชื่อเรียกของข้าวโพดข้าวเหนียวที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมเรียกกันมาตั้งแต่ยุคอดีต เป็นข้าวโพดฝักสด มีสายพันธุ์มากกว่า 50 สายพันธุ์แต่นับวันลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ต่าง ๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนและสูญหายไป จนมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมา จนได้พันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แม่นยำและให้ผลผลิตสูง ลักษณะของข้าวโพดข้าวเหนียวที่สำคัญนั้น ในต้นเดียวกันจะมีทั้งดอกเพศผู้ที่จะแตกดอกบนปลายยอดของลำต้น และมีดอกเพศเมียผลิขึ้นมาตามข้อของลำต้น เป็นดอกแยกเพศอย่างชัดเจน ลำต้นสูงประมาณ 1-8 เมตร ลำต้นมีขนาด 1-4 เซนติเมตร ด้านในกลวง ภายนอกลำต้นมีกาบใบบางๆ ที่เจริญจากข้อห่อหุ้ม

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนให้ความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวโพดที่มีความนุ่ม เหมาะในการนำมาบริโภค แต่กลับให้ผลผลิตต่ำกว่าข้าวโพดไร่ จึงได้พัฒนาพันธุ์ให้แกนต้นอ่อนของข้าวโพดนี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำมันและแป้งข้าวโพดมากขึ้น แต่ในไทยเรานั้นผลิตออกมาเพื่อรับประทานฝักสดและผลิตเป็นเมล็ดข้าวโพดบรรจุกระป๋อง และฝักข้าวโพดแช่แข็ง โดยมีพื้นที่เพาะปลูกนับแสนไร่ทั่วประเทศ เพราะเป็นพืชที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไต้หวัน จีน และเกาหลีใต้ อีกทั้งช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีข้อแนะนำให้ลดพื้นที่การทำนาปรัง จึงมีเพื่อนๆ เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการปลูกข้าวโพดชนิดนี้กันมากขึ้นครับ โดยเปลี่ยนจากการใช้พันธุ์ที่ผสมเปิดแบบในอดีตมาเป็นใช้พันธุ์ลูกผสมมาปลูกแทน ซึ่งให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเหมาะแก่การบริโภค ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีเลยครับ เพราะยุคนี้คนรุ่นใหม่นิยมทานแป้งจากพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี ซึ่งข้าวโพดข้าวเหนียวนั้นก็คือหนึ่งในพืชที่รับประทานให้อิ่มแทนข้าวได้สบายเลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook