สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เป็ดเทศ เลี้ยงไม่ยาก ราคาดี

เป็ดเทศ  เป็นเป็ดพันธุ์เนื้อพื้นเมือง ที่สามารถเลี้ยงไว้ขายเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือขายเนื้อเป็ดเพื่อใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ได้ โดยปัจจุบันตลาดยังอ้าแขนรับผลผลิตอยู่มาก และยังเป็นการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ลงทุนไม่สูงนักอีกด้วย โดยเราสามารถเลือกเองได้เลยว่าจะเริ่มเลี้ยงจั้งแต่ลูกเป็ดหรือจะหาเป็ดที่โตแล้วมาเลี้ยงดูก่อนก็ได้ กรณีเริ่มต้นเลี้ยงเพียงไม่กี่ตัวอาจจะยังไม่ต้องลงทุนทำโรงเรือนก็ได้ครับ

สำหรับเพื่อนๆ ที่ตั้งใจเลี้ยงเป็ดเทศเป็นธุรกิจนั้นควรต้องมีการทำโรงเรือนไว้บริเวณที่ดอน เพื่อใช้เป็นร่มเงาบังแดดบังฝน กันสัตว์อื่นเข้ามากัดกินเป็ด และควรจัดทำพื้นที่สำหรับวางไข่ ที่นอนและที่เดินของเป็ด รวมทั้งจัดเตรียมรางใส่น้ำและใส่อาหารที่สะอาดให้เป็ด วัสดุที่นำมาใช้ทำโรงเรือนอาจจะใช้สังกะสีเก่าหรือหญ้าแฝก มากั้นเป็นสัดส่วน ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุราคาแพง ส่วนที่นอนอาจจะนำยางรถยนต์เก่ามาใช้ประโยชน์ก็ได้ครับ ขอเพียงให้สภาพโรงเรือนสะอาด ลมถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันเรื่องของโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับเป็ดเทศที่เราเลี้ยง โดยพื้นที่ฌรงเรือนเฉลี่ยประมาณ 7 ตัวต่อตารางเมตร

อาหารที่เราใช้เลี้ยงเป็ดเทศนั้นก็สามารถนำเอาอาหารที่เราหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น รำละเอียด ปลายข้าว อาหารสำเร็จรูป หญ้า เศษผัก และผักตบชวา  ต้นสาคู ต้นกล้วย สาหร่าย เท่าที่จะหาได้มาเลี้ยงเป็ดในแต่ละช่วงอายุ โดยเป็ดที่เพิ่งเกิดจนถึง 21 วัน เราต้องเน้นเรื่องความอบอุ่นในโรงเรือน ควรมีหลอดไฟเปิดให้ความอบอุ่นหรือจะใช้เครื่องกกไฟฟ้าที่มีขายตามท้องตลาดก็จะยิ่งดีเลยครับ และต้องให้อาหารสำเร็จรูปเป็นหลัก โดยให้อาหารทุก 3 ชั่วโมง แล้วจึงเสริมด้วยเศษผักเมื่อเป็ดอายุครบ 14 วัน เมื่อเป็ดเริ่มเข้าสู่ระยะเป็ดรุ่นเมื่อมีขนปกคลุมทั่วตัว มีการเจริญเติบโตเต็มที่ เราต้องเพิ่มอาหารและน้ำมากขึ้น แต่ไม่ต้องเปิดไฟให้ความอบอุ่น เพราะเป็ดเทศสามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นเองได้แล้ว

เมื่อย่างเข้าวัยเป็นหนุ่ม-สาว อายุประมาณ 13-24 สัปดาห์ เป็ดเทศจะไม่เติบโตเพิ่มมากนัก แต่เราต้องให้อาหารเหมาะสมเพื่อไม่ให้ขนาดตัวของเป็ดลดน้อยลง และควรเสริมด้วยผักสดเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลงได้ จนเมื่อเราเลี้ยงครบ 7 เดือน เราต้องเพิ่มการให้อาหารเป็นวันละ 2 มื้อ เพราะเป็นช่วงที่แม่เป็ดกำลังมีไข่ เราจึงต้องบำรุงเป็นพิเศษ โดยเป็ดเทศจะให้ไข่ปีละ 4-5 รุ่น รุ่นละประมาณ 20 ฟอง แต่เมื่อเป็ดเทศมีอายุมากกว่า 2 ปีไปแล้วจะให้ไข่น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อถึงอายุที่พร้อมขายเราก็ทำการจับเป็ดเทศโดยไม่ให้เกิดบาดแผลบนตัวเป็ดเพื่อนำส่งโรงงานชำแหละต่อไปครับ

 

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook