สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เครื่องขุดดิน ช่วยทุ่นแรงให้เกษตรกร

เครื่องขุดดิน คือเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้เพื่อนๆ เกษตรกรทำงานง่ายขึ้น ใช้เวลาในการขุดดินน้อยลงกว่าการขุดด้วยการใช้จอบเสียมและแรงงานคน ทำให้ลดการเมื่อยล้าของร่างกายและประหยัดต้นทุนการจ้างแรงงานได้ด้วย เครื่องขุดดินหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องขุดหลุมหรือเครื่องเจาะดินนั้น คือ เครื่องยนต์ที่มีลักษณะของการทำงานคล้ายสว่านเจาะทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อขุดดินสำหรับปลูกต้นไม้หรือขุดดินฝังเสาต่างๆ บ้างก็เรียกกันว่าสว่านเจาะดินก็มีนะครับ

การทำงานของเครื่องมือขุดดินชนิดนี้ จะใช้ต้นกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อก่อให้เกิดแรงหมุนชุดหัวขุดที่มีเกลียวหมุนขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเกลียวตัวหนอน เพื่อขับเคลื่อนให้ให้หัวขุดเจาะหมุนขึ้นลง โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งขนาดของดอกสว่านหรือดอกหัวขุดนั้นจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คือ

  • สำหรับการขุดดินที่ลึกน้อยกว่า 60 เซนติเมตร เช่น การฝังท่อน้ำประปา ฝังเสาไม้ไผ่ ไม้ค้ำตื้นๆ พลิกดินเพื่อใส่ปุ๋ยฝังลงในดิน และพรวนดิน นั้น ให้เราเลือกใช้ดอกสว่านขุดดินขนาด 4 นิ้ว
  • สำหรับการขุดหลุมที่ลึก 60-80 เซนติเมตร เพื่อฝังเสาคอนกรีตเพื่อสร้างแนวรั้ว หรือเพื่อพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ขนาดใหญ่ ให้เลือกใช้ดอกสว่านขุดดินขนาด 6 นิ้ว
  • สำหรับการขุดดินที่ลุกเกินกว่า 80 เซนติเมตร ที่เหมาะสำหรับการฝังเสาโครงสร้าง หรือปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ ให้ใช้ดอกสว่านขนาด 10 นิ้วขึ้นไปครับ

นอกจากความลึกของการเจาะดินแล้ว สิ่งทีเราต้องคำนึงถึงการคัดเลือกเครื่องขุดดินนั้นคือความสูงของเครื่องมือชนิดนี้ว่าเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานหรือไม่ รวมไปถึงน้ำหนักของเครื่อง หากน้ำหนักเบาไป ก็อาจจะทำให้ต้องใช้แรงเยอะในการกดดินขณะที่ทำการเจาะ แต่หากหนักเกินกว่าที่ผู้ใช้งานจะทำงานโดยสะดวกอาจจะทำให้เกิดการเมื่อยล้าได้

ความทนทานและอายุการใช้งานของเครื่องขุดดิน ก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องพิจารณา เพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราในการทำงานในอาชีพเกษตรกร ที่ต้องขุดหลุมจำนวนมากในแต่ละรอบการผลิต ความสามารถในการเจาะดินได้หลายชนิดทั้งดินแข็ง ดินอ่อน ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ที่แตกต่างกันได้

ส่วนของความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องขุดดินนั้นเป็นอีกเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ เพราะเครื่องขุดบางรุ่นอาจไม่มีระบบป้องกันแรงเหวี่ยงแรงกระชากขณะที่ขุดดินซึ่งอาจจะทำให้เครื่องสะบัดมาโดนตัวผู้ใช้งานได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆ เลือกซื้อเครื่องขุดดินที่มีอุปกรณ์ยึดค้ำไว้กับดินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook