สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นมันปู วิตามินซีสูง

ต้นมันปู เป็นต้นไม้ที่มักนำมาปลูกภายในบริเวณบ้าน เพราะมีพุ่มให้ร่มเงาได้ แต่หากเจริญในป่า หรือตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะมีลำต้นขนาดใหญ่ มีความสูงมากกว่า 15 เมตร แต่หากปลูกในบ้าน เรามักจะนิยมตัดแต่งกิ่งไม่ให้ลำต้นสูงใหญ่มากเกินไป โดยมากจะสูงไม่เกิน 2-3 เมตร

โดยปลูกไว้เพื่อเด็ดยอดอ่อนสีแดงและใบมารับประทานเป็นอาหาร นำยอดอ่อนมาแกล้มกับน้ำพริก ลาบ ยำต่างๆ และนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูต้มกะทิหรือจะลวกแนมน้ำพริก เพราะส่วนของใบมีเบต้าแคโรทีนและมีวิตามินซีสูงมาก ส่วนของรากและลำต้นใช้ต้มกับน้ำสะอาดเป็นยาบำรุงกำลัง และออกฤทธิ์ขับร้อนจากร่างกาย จึงทำให้กลายเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่นภาคใต้ โดยในแต่ละจังหวัดก็มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นแตกต่างกันไป เช่น พุงหมู นกนอนทะเล ยอดเทะ เป็นต้น

ลักษณะของใบมันปูจะเรียว มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีแดง ก้านใบสั้น มีความยาว 0.5 เซนติเมตร แตกใบเดี่ยวสลับข้างซ้ายขวาของกิ่ง ใบมีรูปทรงมนรี ผิวใบมันเรียบ ฐานใบกลมมน ส่วนปลายของใบนั้นแหลม ยอดใบมีรสชาติฝาด มัน หวาน ออกดอกเป็นตุ่ม แต่ละดอกมีขนาดเล็ก กระจุกตัวกันเป็นช่อ

โดยการปลูกต้นมันปูนั้น เราสามารถขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดหรือใช้การตอนกิ่งจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ควรปลูกในที่นาน้ำขังหรือตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆ เพราะเป็นไม้ที่รักความชื้นและชอบให้เจอแสงแดดทั้งวันด้วย หากเพื่อนๆ เกษตรกรสนใจจะปลูกต้นไม้ชนิดนี้เพื่อเก็บยอดอ่อนขาย ก็สามารถเริ่มต้นจากการปรับสภาพพื้นที่ด้วยการไถพรวน ให้ดินเสมอกัน กำจัดเศษไม้ในแปลงที่อาจเป็นบ่อเกิดของเชื้อราต่างๆ และกำจัดหญ้าวัชพืชต่างๆ ให้หมด แล้วกำหนดระยะปลูกโดยการปักหลักให้ระยะห่างระหว่างต้น 4*4 เมตร ขุดหลุมที่มีความกว้าง*ยาว*สูง 25 เซนติเมตร ทั้ง 3 ด้าน แล้วทิ้งไว้ 7 วันเพื่อเป็นการตากดินฆ่าเชื้อที่ปะปนอยู่ในดิน แล้วจึงนำปุ๋ยคอกมาเทใส่ก้นหลุมก่อนที่จะนำต้นกล้าวางลงไปแล้วกลบดินทับให้แน่น โดยให้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อจะได้รับน้ำได้อย่างเต็มที่ หลังจากที่ต้นมันปูเริ่มมีลำต้นที่แข็งแรงตั้งตรง ให้เราใส่ปุ๋ยซ้ำเพื่อบำรุงต้นพืช โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปีจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวยอดอ่อนมันปูจากต้นไปขายได้ โดยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะยิ่งเราเด็ดยอดอ่อนออกไป จะมีการแตกยอดใหม่เกิดขึ้นไม่ขาดสาย ขยันเก็บ ขยันมัด ก็มีรายได้เสริมไม่น้อย ที่สำคัญบริเวณใต้ต้นมันปูที่มีร่มเงา เรายังสามารถปลูกพืชสมุนไพรอื่นแซมได้ด้วยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook