สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

รถตัดอ้อย ช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น

รถตัดอ้อย คือเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย ขณะที่พื้นที่การปลูกอ้อยส่วนใหญ่นั้นกว้างใหญ่ไพศาล กินเนื้อที่นับล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งหากต้องใช้แรงงานคน อาจจะมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก และมักจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในห้วงเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการต้องนำเข้ารถตัดอ้อยมาจากต่างประเทศ และได้ประดิษฐ์เครื่องเก็บเกี่ยวแบบนี้ขึ้นมาใช้กันเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนเครื่องจักรกลลง ทำให้มีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขึ้น

เครื่องตัดอ้อยที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเรานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องตัดอ้อยแบบตัดเป็นลำ โดยต้นอ้อยที่ถูกตัดโดยเครื่องนี้จะทำงานร่วมกับมือหนีบอ้อย แล้วลำเลียงขึ้นรถบรรทุกขนส่งอ้อยไปยังโรงงานผลิต โดยเครื่องจักรเหล่านี้มักจะมีการนำเข้ามาจากฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิลและญี่ปุ่น อีกประเภทคือ เครื่องตัดอ้อยแบบตัดอ้อยออกเป็นท่อน โดยตัดเครื่องจะตัดอ้อยส่วนยอดและโคนทิ้งก่อน แล้วจึงทำการตัดลำอ้อยออกเป็นท่อน แล้วลำเลียงขึ้นรถขนส่งไปยังโรงงานผลิตน้ำตาลต่อไป ซึ่งจะนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก และมีบางส่วนนำเข้ามาจาก อเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าประเภทแรก

การใช้รถตัดอ้อยนั้น เราจะต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ไห้ได้สูงสุด และต้องมีการคำนวณความคุ้มค่าทางการลงทุนก่อนเสมอ เพราะพื้นที่ที่เหมาะสมในการาใช้รถตัดอ้อยนั้นจะต้องเป็นสภาพไร่ที่ไม่ลาดเอียง ไม่มีตอไม้หรือก้อนหินที่ขัดขวางการทำงานของรถ และจะต้องไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ เพราะอาจทำให้รถเกิดอุบัติเหตุ และอาจทำให้ใบมีดตัดอ้อยที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในรถตัดอ้อยได้รับความเสียหาย เมื่อกระแทกกับตอไม้หรือก้อนหินในบริเวณไร่อ้อยได้

ขนาดของไร่ที่เหมาะสมในการใช้เครื่องจักรประเภทนี้ ควรมีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่ มีแถวและแนวการปลูกอ้อยที่ยาวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานของเครื่องจักร ยิ่งพื้นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีพื้นที่หัวท้ายไร่ให้รถสามารถกลับตัวได้ จะยิ่งทำให้เครื่องจักรทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย การเลือกซื้อรถตัดอ้อยนั้น เราจะต้องพิจารณาเครื่องตัดที่มีการลำเลียงอ้อยโดยไม่ดึงรากอ้อย โดยให้เครื่องมือนี้สามารตัดอ้อยได้ดี ยิ่งมีชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนก็จะทำให้เราดูแลรักษาได้ง่าย และน้ำหนักตัวรถไม่หนักจนทำให้ดินในไร่ยุบตัว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการปลูกอ้อยในรุ่นถัดไป เครื่องตัดอ้อยที่ตัดท่อนอ้อยได้สั้นนั้นจะมีข้อดีที่ไม่กินพื้นที่บนรถบรรทุกมาก ทำให้เราสามารถขนส่งผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งทุกองค์ประกอบนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึง เพราะมีผลต่อต้นทหุนการผลิตของเราทั้งสิ้นครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook