สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

มันเทศญี่ปุ่น อร่อย ปลูกง่าย

มันเทศญี่ปุ่น หรือที่เพื่อนๆ รู้จักกันในนามว่า มันหวานญี่ปุ่น เป็นมันเทศที่นิยมรับประทานกันในบ้านเราเป็นอย่างมาก เพราะเนื้อมันที่หวานมันอร่อยทำให้นิยมนำมาทานกันเปล่าๆ บ้างก็นำไปทอดโรยเกลือทาน นอกจากนี้ยังมีการนำมันเทศญี่ปุ่นไปแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวอีกมากมาย เพราะเป็นที่ต้องการของท้องตลาด และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทำให้มันเทศญี่ปุ่นสามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรที่ปลูกมันเทศได้เป็นจำนวนมาก

แต่เดิมนั้นมันเทศญี่ปุ่นถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะยังไม่มีการปลูกในประเทศไทย ทำให้มีราคาสูงมาก แต่ในปัจจุบันนั้น เพื่อนๆ เกษตรกรบางรายได้นำมันเทศญี่ปุ่นมาปลูกในบ้านเรา โดยเริ่มจากการทดลองปลูกในแปลงไม่ถึง 1 ไร่ และทดลองปลูกมันเทศญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อทดลองดูว่าในสภาพอากาศบ้านเรานั้นจะสามารถปลูกมันเทศญี่ปุ่นพันธุ์ไหนได้ผลผลิตมากกว่ากัน จนทำให้ในปัจจุบันมีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคามันเทศญี่ปุ่นมีราคาถูกลงมาบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็มีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในไทยไม่มากเท่าผลไม้ชนิดอื่น  ทำให้มันเทศญี่ปุ่นยังสามารถสร้างรายได้สูงอยู่ในปัจจุบันครับ

มันเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเปลือกสีม่วงแต่มีเนื้อในต่างสีกันขึ้นอยู่แต่ละสายพันธ์ โดยมีสีม่วง สีเหลือง ไปจนถึงสีส้ม ที่นิยมนำมาปลูกเพื่อบริโภคและขายนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น มันเทศญี่ปุ่นสีส้มพันธุ์โอกินาวา มันเทศญี่ปุ่นไต้หวัน มันเทศญี่ปุ่นซิลสวีท หรือ มันเทศญี่ปุ่น เพอเพิลสวีท แต่หากเพื่อนๆ เกษตรกรจะลองเริ่มปลูกมันเทศเป็นครั้งแรก พันธุ์ที่ปลูกง่ายที่สุดและให้ผลผลิตดี ดูแลง่าย สามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาไม่นาน ก็คือ มันเทศญี่ปุ่นพันธุ์ส้มโอกินาวา และมันเทศญี่ปุ่น เพอเพิลสวีท ครับ

วิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นนั้น เราสามารถซื้อก้านพันธุ์มาปลูก โดยดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย ใช้วิธีการปลูกแบบยกร่อง โดยให้เริ่มไถพรวนดินและตากแดดไว้เพื่อกำจัดวัชพืช 7-14 วันก่อนที่จะทำการไถพรวนอีกครั้งและยกร่อง จากนั้นก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ ใส่รองก้นก่อนนำก้านพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นลงปลูก โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร และควรปลูกตอนเย็นเพื่อให้กิ่งพันธุ์ฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นครับ เมื่อกิ่งพันธุ์แตกหน่อก็ให้นำน้ำหมักชีวภาคฉีดบริเวณต้นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของต้นและกระตุ้นให้มันเทศญี่ปุ่นออกหัวผลผลิตได้เยอะขึ้น หมั่นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน วันละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงที่ฝนตกก็รดเพียงแค่วันละ 1 ครั้ง เมื่อมันเทศญี่ปุ่นที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์เจริญเติบโตได้ไวประมาณ 70-90 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook