สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หนอนชอนใบ ศัตรูพืชตัวร้าย

เมื่อพูดถึงศัตรูพืชที่คอยทำร้ายพืชแล้ว หนอนชอนใบเป็นศัตรูพืช อีกหนึ่งชนิดที่สร้างความรำคาญใจให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักต่างๆ เป็นอย่างมาก เพราะหนอนชอนใบทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำลง ทำให้พืชผลเจริญเติบโตช้าและได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากได้ หนอนชอนใบสามารถพบเห็นได้ง่ายตามสวนผักต่างๆ และตามต้นไม้ที่ปลูกในครัวเรือนอีกด้วยครับ โดยเฉพาะในสวนมะนาวที่เพื่อนๆ เกษตรกรมักจะพบปัญหาหนอนชอนใบต้นมะนาว ที่ทำให้ต้นมะนาวออกลูกช้าและเจริญเติบโตได้ช้าจนทำให้มะนาวมีผลเล็กขายได้ราคาไม่ดีเท่าทีควร

หนอนชอนใบนั้นเป็นหนอนที่เกิดจากแมลง 2 ชนิด คือ ผีเสื้อกลางคืน และแมลงวัน ซึ่งแมลงทั้งสองจะวางไข่ลงบนใบพืชหรืออาจจะวางไข่ไว้ใต้ใบพืชเพื่อหลบซ่อนแมลงรุกรานประเภทอื่น โดยผีเสื้อจะวางไข่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากผสมพันธุ์เสร็จ ผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากหากกางปีกเต็มที่ปีกจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 7-8 มิลิเมตรเท่านั้น ไข่มีลักษณะสีเหลืองกลมเล็ก เมื่อตัวอ่อนฟักออกมาโดยใช้เวลาแค่ 3 วันก็จะค่อยๆ เจาะเข้าไปอาศัยและดูดน้ำเลี้ยงในใบพืชจนทำให้ใบพืชเหี่ยวแห้ง ไม่มีอาหารไปเลี้ยงส่วนอื่นของต้นพืชและทำให้พืชให้ผลผลิตลดลงครับ และไม่เพียงแต่จะดูดกินน้ำเลี้ยงในใบพืชเท่านั้น เมื่อหนอนผีเสื้อ หรือ หนอนแมลงวันมีอายุได้ประมาณ 7-10 วัน หนอนเหล่านี้ก็จะรวบใบพืชห่อหุ้มตัวเป็นดักแด้ ทำให้ใบพืชเหี่ยวเฉาลงได้ พอระยะเวลา 5-10 วันหนอนชอนใบก็จะกัดใบออกกลายเป็นผีเสื้อ และแมลงวันเต็มวัย หากไม่กำจัดแล้ว หนอนชอนใบก็จะเกิดขึ้นในสวนเรื่อยๆ แบบนี้อยู่เสมอ ส่งผลต่อผลผลิตของพืชที่ปลูกในระยะยาวได้อีกด้วยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook