สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โรคใบไหม้ โรคระบาดในพืช

โรคใบไหม้ เป็นโรคอีกหนึ่งชนิดที่ระบาดจากพืชสู่พืช สร้างความกังวลใจให้เพื่อนๆเกษตรกรได้ไม่น้อย เพราะเป็นโรคติดต่อที่สามารถระบาดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วหากมีสภาพอากาศ หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเชื้อโรคอันก่อให้เกิดโรคใบไหม้ได้ และยังไม่มีวิธีรักษาโรคใบไหม้ให้หายขาดอย่างถาวรสำหรับพืชที่ติดโรคชนิดนี้ได้ด้วย มีแต่เพียงวิธีการรักษาและกำจัดส่วนที่ติดโรคตามอาการเท่านั้น

โรคใบไหม้จึงเป็นโรคที่ควรป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเป็นอย่างมากครับ เพราะถ้าหากเกิดการระบาดขึ้นแล้ว นอกจากจะทำให้ผลผลิตเสียหาย หรือทำให้เพื่อนๆเกษตรกรขาดทุนแล้ว ก็ยังส่งผลให้ไม่สามารถปลูกพืชในแปลงเดิมได้อีกในระยะหนึ่ง เพราะอาจจะทำให้พืชพันธุ์ที่ปลูกใหม่ติดโรคใบไหม้และลามไปทั่วทั้งแปลงได้อีก โดยแต่เดิมนั้นโรคใบไหม้เริ่มเกิดขึ้นกับไร่มันสำปะหลัง ในประเทศบราซิล ทำให้สร้างความเสียหายกับไร่มันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก ทั้งยังทำให้เกษตรกรในประเทศบราซิลขาดทุน เพราะเสียผลผลิตที่ปลูกลง  จากนั้นโรคใบไหม้ก็ค่อยๆ ระบาดเข้าประเทศอื่น จนมาถึงในประเทศแถบทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทยบ้านเราอีกด้วยครับ

วิธีสังเกตโรคใบไหม้ที่เกิดกับพืช สามารถสังเกตได้จากแผลใบและบริเวณลำต้น หากต้นไม้ติดเชื้อโรคใบไหม้ บริเวณใบจะมีลักษณะช้ำน้ำก่อนที่จะค่อยๆ กลายเป็นแผลสีน้ำตาลและแผลดังกล่าวจะค่อยๆ ขยายเป็นวงกว้าง ทำลายใบพืชและกัดกินต้นพืชไปเรื่อยๆ เมื่อดูหลังใบที่เป็นแผลไหม้จะมีลักษณะเป็นสีขาวแป้งอยู่โดยรอบและอาจจะมีน้ำยางสีขาวของพืชไหลลงมาจากปากใบ เนื่องจากใบมีแผลที่เกิดจากโรคใบไหม้นั่นเองครับ  หากบริเวณลำต้นติดเชื้อโรคใบไหม้แล้วก็จะปรากฏจุดสีน้ำตาลก่อนที่จะค่อยๆ ขยายเป็นวงกว้าง และอาจจะมียางสีขาวไหลลงมาก่อนที่ยอดจะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด

โรคใบไหม้นั้นเกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ เมื่อมีการขนย้ายต้นแม่พันธุ์ที่มีเชื้อโรคใบไหม้ชนิดนี้อยู่มาปลูกลงในแปลง เชื้อโรคที่นำมาปลูกอาจจะยังไม่ปรากฏให้เห็นในขณะที่ปลูก แต่ถ้าพันธุ์ไม้อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นและมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยก็ทำให้โรคชนิดนี้ระบาดและก่อให้เกิดความเสียหายกับพันธุ์ไม้ของเราได้ครับ

วิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ คือ ควรที่จะเลือกยอดพันธุ์พืชที่ปราศจากโรคต่างๆ มาปลูกในแปลง และก่อนปลูกพืชชนิดใด ควรไถพรวนดินตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินรวมถึงวัชพืชก่อนปลูก และถ้าหากเพื่อนๆเกษตรกรคนใดเจอต้นไม้ที่ปลูกต้นใดเป็นโรคใบไหม้ ให้รีบถอนพืชต้นนั้นไปทำลายนอกแปลงทันที เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบไหม้ ส่วนวิธีการปลูกพืชนั้นควรเว้นระยะห่างระหว่างต้น เพราะถือเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคใบไหม้หากติดเชื้อในต้นอื่นได้อีกด้วยครับ เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันการเกิดโรคใบไหม้ได้ง่ายๆแล้วล่ะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook