สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

สบู่ดำ พืชผลิตน้ำมันแทนไบโอดีเซล

สบู่ดำ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกา โดยมีชาวโปรตุเกสนำต้นสบู่ดำเข้ามาปลูกในไทยตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้ว จนในปัจจุบันมีการปลูกพืชชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรา และที่สำคัญนอกจากสบู่ดำจะสามารถปลูกไว้เพื่อเป็นกำแพงธรรมชาติ กั้นสัตว์เลี้ยงอย่าง วัว ควายได้แล้ว สบู่ดำยังสามารถปลูกไว้เพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันขับเคลื่อนเครื่องยนต์ต่างๆ ซึ่งน้ำมันที่ได้จากต้นสบู่ดำสามารถใช้แทนน้ำมันไบโอดีเซลที่มีราคาสูงในท้องตลาดได้อีกด้วย และที่สำคัญน้ำมันเครื่องยนต์ที่ผลิตจากสบู่ดำยังช่วยลดการเกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมได้ ทำให้เพื่อน ๆ เกษตรกรบางกลุ่มหันมาปลูกต้นสบู่ดำเพื่อนำเมล็ดมาขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำมันไว้ใช้สำหรับเครื่องยนต์ต่างๆ นอกจากนี้สบู่ดำยังมีประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้เป็นยารักษาโรคและนำไปแปรรูปเป็นยาสระผม รวมทั้งรากของสบู่ดำสามารถสกัดใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของลำต้นข้าวโพด เพื่อให้ธาตุอาหารไปเลี้ยงฝักข้าวโพดมากขึ้น ทำให้ได้ฝักสวย ขนาดใหญ่ น่ารับประทาน

สบู่ดำเป็นพืชไม้พุ่มขนาดเล็ก มีส่วนสูงตั้งแต่ 5-7เมตร ลำต้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก แตกกิ่งใบรอบๆ ต้น  ใบมีสีเขียวเข้ม เป็นแฉกคล้ายกับใบตำลึง มีดอกสีเหลืองเป็นช่ออยู่ปลายกิ่ง ผลสบู่ดำมีลักษณะกลม มีสีเขียวเข้มเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดสีดำรูปร่างกลมรี ภายในเมล็ดมีน้ำมัน 25-40%

การปลูกต้นสบู่ดำสามารถทำได้หลายวิธี วิธีแรกคือการเพาะเมล็ด โดยต้นสบู่ดำจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ไม่มีน้ำท่วมขัง แต่มีความอุดมสมบูรณ์และความชื้นสูง ดังนั้นดินที่เหมาะได้การปลูกต้นสบู่ดำก็คือดินร่วน นั่นเองครับ สบู่ดำเป็นพืชตระกูลเดียวกับยางพารา ชื่นชอบน้ำมาก นิยมปลูกในฤดูฝน หรือ ถ้าหากปลูกหน้าร้อนแล้วก็ควรที่จะหมั่นรดน้ำทุกวัน วันละ 2 ครั้งอย่างสม่ำเสมอ โดยวิธีปลูกให้เว้นระยะห่างระหว่างต้น 2*3 เมตร  และทำการหยอดเมล็ดลงหลุมที่เตรียมไว้ หรือ จะเพาะลงถุงเพาะชำโดยผสมแกลบ ดินทรายและปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 3:3:1 และควรไถพรวนดิน ตากดินไว้ก่อนปลูกเป็นเวลา 3-4วัน เพื่อกำจัดวัชพืชก่อนปลูก ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการปักชำกิ่ง ให้เลือกกิ่งพันธุ์กิ่งที่แข็งแรง ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป โดยสังเกตได้จากสีกิ่งจะมีสีเขียวปนน้ำตาลก็แน่ใจได้ว่ากิ่งนั้นเหมาะที่จะนำมาปักชำได้ โดยให้นำกิ่งที่มีความยาว 30 เซนติเมตร ปักลงในถุงเพาะชำที่เตรียมไว้ จากนั้นก็ใส่ดินและปุ๋ยในอัตราส่วนเหมือนกับการเพาะเมล็ด เพียงเท่านี้ก็หมั่นดูแลรดน้ำทุกวันก็จะได้ต้นสบู่ดำไว้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วล่ะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook