สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หนอนด้วงศัตรูพืช

ปัจจุบัน บ้านเรามีการเลี้ยงแมลง ด้วง และหนอน ซึ่งถูกนับว่าเป็นอาหารประเภทใหม่ หรือ “ Novel Food” เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง รวมทั้งถูกนำมารับประทานเป็นขนมขบเคี้ยวต่างๆ ทำให้แมลงหรือหนอนแต่ละชนิดที่สามารถนำมาบริโภคได้นั้นมีราคาสูงขึ้น และยังเป็นการกำจัดแมลงรวมทั้งหนอนบางชนิดที่มีประชากรมากจนเกินไป จนทำให้เกิดผลเสียต่อพืชไร่พืชสวนที่เพาะปลูกได้ หรือเรียกได้ว่าเป็นการนำศัตรูพืชบางชนิดมาใช้ประโยชน์โดยการจับมาบริโภค หรือ แปรรูปเป็นอาหารที่มีราคาสูง จนเกิดเป็นธุรกิจเพาะเลี้ยงแมลงและตัวหนอนต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดไว้เพื่อจำหน่ายได้กำไรสูง

หนอนด้วงถือเป็นหนอนที่สามารถขายสร้างรายได้งามให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงได้ เพราะถือเป็นหนอนอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมนำไปบริโภค และค้าขายกันในท้องตลาด ทำให้หนอนด้วงสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ 200-250 บาทเลยล่ะครับ โดยหนอนด้วงเป็นหนอนที่มีระยะการเติบโตก่อนเข้าสู่ช่วงดักแด้และกลายเป็นตัวด้วงในที่สุด ซึ่งหนอนด้วงสาคู ถือเป็นหนอนที่นิยมบริโภคและเพาะเลี้ยงกัน เพราะมีลำตัวขนาดใหญ่ ให้รสชาติอร่อย กรอบ มัน ขายได้ราคาดี

ด้วงสาคูนั้น ลำตัวจะมีสีน้ำตาลปนส้ม ไปจนถึงน้ำตาลปนดำ ลักษณะตัวคล้ายกับด้วงชนิดอื่น ตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันเล็กน้อย โดยตัวผู้จะมีขนบริเวณลำตัวเห็นได้ชัด เมื่อด้วงสาคูโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 2.2-3.5 เซนติเมตร หนอนด้วงจะมีสีขาวออกครีมขุ่นๆ ลำตัวเป็นปล้องถี่ๆ และมีความยาวไม่มาก มีลำตัวขนาดใหญ่เป็นปล้อง อาศัยอยู่ภายในลำต้นของต้นลาน หรือ ต้นมะพร้าว เวลาเลี้ยงหนอนด้วงจึงควรระวังไม่ให้ตัวด้วงหลุดออกไปได้ เพราะจะทำให้ด้วงไปอยู่อาศัยตามไม้ต่างๆ และกัดกินภายในลำต้น ทำให้ต้นพืชเกิดความเสียหายและให้ผลผลิตน้อยลงได้ เพราะหนอนด้วงนั้นถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอีกด้วยครับ

การเลี้ยงด้วงสามารถทำได้ด้วย 2 วิธี คือ การเลี้ยงหนอนด้วงในท่อนลาน และ เลี้ยงหนอนด้วงในกะละมัง โดยวิธีเลี้ยงหนอนด้วงที่นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงในท่อนลานหรือท่อนสาคู เพราะเป็นวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติมากที่สุด วิธีเลี้ยงเริ่มจากการเตรียมท่อนลานหรือต้นสาคูที่มีความยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร ตามจำนวนที่ต้องการจะเลี้ยง นำมาวางไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง จากนั้นให้นำตัวด้วงตัวผู้ 2 ตัว และตัวเมีย 4 ตัวมาเลี้ยงไว้ในท่อนไม้ 1 ท่อน ก่อนที่จะก็ทำการปิดฝา วิธีดูแลนั้นให้เรารดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้รังมีความชุ่มชื้นอยู่สม่ำเสมอ จากนั้นรอเวลา 40-45 วันก็สามารถนำหนอนด้วงสาคูมาขายได้แล้วล่ะครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook