สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โรคของต้นทุเรียน

ทุเรียนนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในบ้านเราที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆเกษตรกรได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการขายในท้องตลาดเกษตรทั่วไป หรือ ส่งขายในต่างประเทศ รวมทั้งการนำไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ มากมาย ทำให้เพื่อนๆเกษตรกรที่ปลูกสวนทุเรียนขายมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลย แต่ในการปลูกทุเรียนนอกจากจะต้องลงทุนและคอยดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนให้ได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็ยังต้องคอยระวังวัชพืช รวมถึงโรคทุเรียนที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียชนิดต่างๆ เพราะจะทำให้ผลผลิตลดลงและทำให้ผลผลิตเสียราคาอีกด้วย การหมั่นสังเกตไม่ให้ทุเรียนติดโรคต่างๆ จึงจำเป็นอย่างมากเลยครับ วันนี้เราจึงรวบรวมโรคทุเรียนที่ควรรู้มาให้เพื่อนๆ ไว้คอยระวังไม่ให้โรคเกิดแพร่ระบาดในสวนทุเรียนได้ครับ

โรคแรก คือ โรคไฟทอปธอร่า หรือ โรครากเน่านั่นเองครับ ถือเป็นอีกหนึ่งโรคทุเรียนที่รุนแรงเป็นอย่างมาก ถ้าหากทุเรียนติดโรคชนิดนี้แล้ววิธีรักษาก็จะยากกว่าโรคชนิดอื่น และยังสามารถระบาดแฝงตัวอยู่ในดินที่ปลูกได้ด้วยครับ โดยเชื้อโรคของโรคชนิดนี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในบริเวณรากและโคนต้น ก่อนที่จะค่อยๆเข้าไปทำลายระบบต่างๆ ของพืช โดยเฉพาะระบบลำเลียงน้ำของพืช วิธีสังเกตหากต้นทุเรียนติดโรคชนิดนี้จะทำให้โคนและรากเน่า ก่อนที่จะทำให้ใบทุเรียนค่อยๆแห้ง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเหี่ยวร่วงโรยลงในที่สุด วิธีกำจัดหากพบว่าต้นทุเรียนติดโรคโคนเน่าในระยะที่รุนแรงก็จะต้องโค่นต้นทิ้งและนำไปเผาเพื่อกำจัด และไม่ควรปลูกต้นไม้ซ้ำในบริเวณดังกล่าวด้วยครับ แต่หากเป็นในระยะเริ่มแรกก็สามารถใช้สารเคมีที่รักษาโรคดังกล่าวฉีดพ่น โดยลอกเปลือกไม้บริเวณที่ติดเชื้อออกก่อนฉีดพ่น

โรคต่อมา คือ โรคใบติด โดยจะพบเจอโรคใบติดได้ง่ายในช่วงหน้าฝน เพราะเกิดจากความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดเชื้อราบริเวณใบมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลก่อนที่จะค่อยๆ ขยายเป็นวงกว้างเรื่อยๆ  มีเส้นใยสีขาวปกคลุมรอบบริเวณใบ บางครั้งโรคใบติดอาจเกิดจากแมลงที่เป็นต้นเหตุไปดูดกินน้ำเลี้ยงจนเกิดโรคใบติดได้  โรคดังกล่าวยังสามารถติดต้นไม้บริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย วิธีป้องกันควรปลูกทุเรียน โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นพอสมควรตั้งแต่เริ่มปลูก และหมั่นตัดแต่งกิ่งทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นทุเรียนมีแสงแดดเข้าถึง ทำให้ห่างไกลจากโรคใบติดดังกล่าวได้

โรคทุเรียนอีกโรคที่สามารถพบเจอได้ง่าย คือ โรคราแป้ง จะมีลักษณะสีขาวๆ คล้ายแป้งบริเวณดอกทุเรียน ไปจนถึงผลทุเรียนทำให้ทุเรียนมีผลไม่สวยงามรสชาติเปลี่ยน ทั้งยังทำให้ราคาผลผลิตลดลงได้อีกด้วยครับ

หากเพื่อนๆ เกษตรกรกลัวว่าต้นทุเรียนจะติดโรคทุเรียนต่างๆ เพื่อนๆสามารถป้องกันโรคทุเรียนได้ง่ายๆ เริ่มจากการนำต้นพันธุ์ทุเรียนที่ปราศจากโรคและแมลงต่างๆ มาปลูก และหมั่นดูแลตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนรวมทั้งสังเกตต้นทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลไม่ให้ต้นทุเรียนเกิดโรคได้แล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook