สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปุ๋ยขี้ไก่ ปุ๋ยจากธรรมชาติ

ปุ๋ยขี้ไก่ หรือปุ๋ยคอกต่างๆ ถือเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับต้นพืชทุกชนิด ทั้งพืชใบ พืชผล พืชไร่ และพืชไม้ดอกไม้ประดับ ที่เราเพาะปลูกไว้ เพราะช่วยเพิ่มสารอาหารแก่พืชและดิน ทำให้พืชสามารถเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้ ปุ๋ยต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูกพืช แต่การซื้อปุ๋ยสำเร็จรูปอาจมีส่วนประกอบของสารเคมีเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ หรือ พืชปลอดสารพิษได้ และปุ๋ยคอกที่ซื้อตามท้องตลาดอาจมีราคาสูงกว่าการทำปุ๋ยไว้ใช้เอง

การทำปุ๋ยคอกจากมูลไก่ หรือที่เราเรียกกันแบบบ้านๆ ว่า “ปุ๋ยขี้ไก่” ถือว่าเป็นการนำเศษเหลือทิ้งจากการทำฟาร์มปศุสัตว์มาใช้ให้เป็นประโยชน์  โดยนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยสำหรับใส่บำรุงต้นพืชต่างๆ ให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี แต่การนำปุ๋ยขี้ไก่ หรือ ปุ๋ยจากหมูสัตว์ต่างๆ ที่ได้จากการเลี้ยงมาใส่ในพืชผักไร่สวนโดยตรง อาจทำให้จุลินทรีย์ในดินต้องย่อยปุ๋ยก่อนที่จะต้นพืชจะสามารถดูดซึมไปใช้เป็นอาหารของต้นพืชได้ ซึ่งอาจจะทำให้จุลินทรีย์ทำงานหนักจนบริเวณดินต่างๆมีความร้อนสูง ส่งผลให้พืชเหี่ยวเฉาได้ ดังนั้นก่อนจะนำปุ๋ยขี้ไก่มาใช้เราต้องนำมาเข้ากระบวนการเพื่อให้ต้นพืชสามารถดูดซึมปุ๋ยได้ในทันที เป็นประโยชน์ต่อพืชทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและทำให้ได้ผลผลิตจำนวนมากที่มีคุณภาพด้วยครับ

การนำของเหลือใช้ในฟาร์มหรือพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์เป็นปัจจัยการผลิต จะช่วยให้เราลดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตและยังสามารถลดการทิ้งของเสียโดยไร้ประโยชน์ ช่วยดูแลสิ่งวดล้อมไปในตัวได้ด้วยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook