สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โรคราแป้ง แพร่เร็วในสภาพอับชื้น

โรคราแป้ง ถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราที่เพื่อนๆ เกษตรกรควรเฝ้าระวังไม่ให้ระบาดในแปลงผลผลิตของเรา เพราะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรานั้นสามารถแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดาย โดยกระจายแพร่ตัวได้จากลมและฝนที่พัดพาเชื้อราดังกล่าวมาติดพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อพืชพันธุ์ติดเชื้อราดังกล่าว ก็จะเริ่มแสดงอาการให้เห็น โดยสังเกตได้จากบริเวณใบพืชจะมีเส้นเชื้อราสีขาวๆ คล้ายแป้งเป็นกลุ่มๆ อยู่เป็นบริเวณกว้างบนผิวใบพืชทั้งหน้าใบไปจนถึงหลังใบ โดยโรคราแป้งจะเกิดบริเวณใบด้านล่าง สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการระบาดของโรคราแป้ง คือสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นสูง เพราะเชื้อรานั้นจะเติบโตได้ดีในสภาพอับชื้น

วิธีการป้องกันและกำจัดไม่ให้เกิดโรคราแป้ง ควรนำเมล็ดที่ปราศจากโรคพืชมาเพาะปลูกลงในแปลง หรือ นำเมล็ดที่จะปลูกมาแช่ไว้ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเป็นเวลา 20-30 นาทีเพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ทั้งควรปลูกพืชโดยเว้นระยะห่างระหว่างต้นเพื่อทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพืชได้ดี ลดความชื้นในแปลงปลูกและยังช่วยป้องกันการระบาดของโรคพืชได้อีกด้วยครับ หากปลูกพืชที่มีใบแน่นหนามากจนเกินไปก็ควรตัดแต่งใบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีและลดความชื้นในแปลงปลูกได้ และที่สำคัญการปลูกพืชหมุนเวียนก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคราแป้งได้ เนื่องจากมีการปลูกพืชสลับหมุนเวียนลดการเกิดโรคพืชและเชื้อราต่างๆ ที่แฝงอยู่ในดิน หรือ ในพืชที่เพาะปลูกก่อนหน้านี้ได้ และหากเราพบเจอโรคราแป้งระบาดในต้นพืชให้นำส่วนที่มีโรคราแป้งติดอยู่ไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อป้องกันการระบาดของโรคราแป้งไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารป้องกันกำจัดโรคราแป้งฉีดพ่นบริเวณต้นที่แสดงอาการของโรคราแป้งได้อีกด้วยครับ เพียงเท่านี้ก็ทำให้พืชที่ปลูกของเพื่อนๆ เกษตรกรห่างไกลจากโรคราแป้งได้แล้วล่ะครับ

การดูแลรักษาต้นพืชให้ห่างไกลจากโรคพืชนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกพืช โดยโรคพืชนั้นแต่ละฤดูกาลก็เกิดโรคแตกต่างกันไป แต่เรื่องพื้นฐานของการปลูกตั้งแต่แรกเริ่มนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างมากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเลือกการปลูกพืชหมุนเวียน การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม การตัดแต่งกิ่งให้แสงแดดส่องถึงลำต้นและส่วนต่างๆ ของพืชอย่างเหมาะสม  และการสำรวจตรวจตรา เมื่อพบโรคราแป้งหรือโรคต่างๆ ก็ให้รีบลงมือทำลายส่วนที่ติดเชื้อโดยเร็ว ก็นับว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่เราจะละเลยไม่ได้เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook