สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การรดน้ำต้นไม้ เทคนิคเล็ก ๆ ที่ต้องใส่ใจ

การปลูกเพาะพันธุ์พืชนั้น นอกจากหมั่นดูแลพืชโดยการใส่ปุ๋ยให้อาหารและแร่ธาตุกับพืช เพื่อช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้ว น้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของพืช เพราะน้ำมีส่วนช่วยในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงของพืช และยังช่วยให้พืชสามารถดูดซึมอาหารและแร่ธาตุที่อยู่ในดินเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตได้อีกด้วยครับ เราจึงควรมีการรดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมน้ำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ทั้งยังช่วยให้พืชเจริญเติบโตออกดอกออกผลได้อย่างสวยงามด้วยครับ

การรดน้ำต้นไม้ควรรดน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นไม้สามารถดูดซึมน้ำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ การรดน้ำต้นไม้ในช่วงเช้าและช่วงเย็นถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยช่วงเช้านั้นควรรดช่วงเช้าตรู่ ที่มีแสงแดดส่องบางๆ ไม่ร้อนมากนัก เพื่อให้พืชได้รับน้ำในตอนเช้าได้อย่างเต็มที่ ช่วงเวลาที่ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ คือ ช่วง 10.00 น.เป็นต้นไป เพราะจะทำให้น้ำที่รดลงต้นพืชมีอุณหภูมิสูงและทำให้ดินร้อนได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการรดน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนช่วงเย็นควรรดน้ำตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป แต่ไม่ควรรดตอนค่ำเพราะไม่มีแสงแดดทำให้น้ำไม่สามารถระเหยได้ อาจเกิดความชื้นและก่อให้เกิดโรคพืชตามมาได้ด้วย ปริมาณในการให้น้ำแก่พืชนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์พืชที่เราปลูก เพราะพืชบางชนิดก็ต้องการน้ำเยอะ และพืชบางชนิดก็ต้องการน้ำน้อย

การรดน้ำต้นไม้ควรรดบริเวณรากและโคนต้น เพื่อไม่ให้น้ำหลงเหลือค้างอยู่บริเวณใบ เพื่อช่วยให้ใบสามารถคายน้ำได้ดี และยังช่วยให้ต้นไม้สามารถดูดซึมน้ำได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังยังลดโอกาสการเกิดโรคพืชได้อีกด้วยครับ การรดน้ำต้นไม้อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ต้นไม้ได้รับน้ำได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้รากสามารถดูดซึมน้ำได้ดีและไม่จำเป็นต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยๆ คือการรดน้ำด้วยสายยางบริเวณรากตรงจุดใดจุดหนึ่งแช่ไว้ประมาณ 30 วินาที จะช่วยให้สามารถรดน้ำให้ซึมสู่ดินในปริมาณที่มาก และช่วยให้รากสามารถฝังลึกขยายลงไปใต้ดินแทนการแผ่ขยายเป็นวงกว้างโดยรอบมากยิ่งขึ้น แต่เราก็ต้องคำนึงถึงพืชพันธุ์ที่ปลูกด้วยนะครับว่าพืชพันธุ์ชนิดดังกล่าวต้องการน้ำในปริมาณมากน้อยเพียงไหนในแต่ละวัน

นอกจากนี้แล้วสภาพอากาศยังเป็นปัจจัยสำคัญในการรดน้ำให้แก่พืชที่เราเพาะปลูก หากช่วงไหนมีฝนตกก็สามารถลดการรดน้ำให้แก่ต้นไม้ได้ เพราะพืชพันธุ์ดังกล่าวสามารถได้รับน้ำจากธรรมชาติอย่างเพียงพอแล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook