สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

โรคเน่าดำ

โรคพืชต่างๆมักเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อเชื้อโรค หรือ เชื้อราในพืชที่เพาะปลูก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง ทำให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดได้น้อยลงและก่อให้เกิดความชื้นบริเวณแปลงปลูก ทำให้เชื้อราและแบคทีเรียมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับเพื่อนๆ เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ที่มีดอกสีสันสวยงามไว้ค้าขาย ซึ่งต้องคอยระวังโรคพืชเป็นอย่างมาก เพราะกล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่ไม่สามารถทนต่อโรคบางชนิดได้ โดยเฉพาะโรคเน่าดำในกล้วยไม้ ซึ่งสามารถทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและตายลงได้  เป็นโรคที่เข้าสู่พืชได้ในทุกส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็น ดอก ใบ กิ่ง ลำต้น หรือ แม้แต่รากก็สามารถติดโรคเน่าดำได้ด้วยครับ

โรคเน่าดำเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ดีในสภาพอากาศชื้น เมื่อต้นพืชติดโรคเน่าดำ หากติดบริเวณใบแล้ว ใบพืชก็จะมีจุดช้ำน้ำสีเหลืองก่อนที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำและเหี่ยวเฉาร่วงหล่นลง แต่ถ้าหากโรคเน่าดำติดบริเวณลำต้นจะเห็นเป็นรอยสีน้ำตาลดำก่อนจะเหี่ยวเฉาลงเช่นเดียวกับใบพืช หากติดเชื้อในท่อลำเลียงอาหารจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายลงได้อย่างรวดเร็ว และถ้าหากติดโรคนี้ที่บริเวณรากก็จะทำให้รากเน่าและค่อยๆลามไปยังลำต้นจนลำต้นเหี่ยวแห้งและตายลงได้เช่นเดียวกันครับ หากพบเจอโรคเน่าดำแพร่ระบาดในแปลงเพาะชำ หรือ แปลงปลูกกล้วยไม้แล้ว เพื่อนๆเกษตรกรควรที่จะรีบหาวิธีป้องกันและกำจัดโรคเน่าดำอย่างเร็วที่สุดก่อนที่จะระบาดไปยังต้นกล้วยไม้ต้นอื่นได้ครับ

วิธีป้องกันและกำจัดโรคเน่าดำ เริ่มจากควรตัดแต่งกล้วยไม้ให้มีความโปร่งเพื่อให้ระบายความชื้นได้ดี ช่วยให้แสงแดดส่องถึงได้ทั่วลำต้น ลดความชื้นในบริเวณเรือนปลูกกล้วยไม้ได้ดี หากพบว่าบริเวณใดของต้นกล้วยไม้เริ่มเป็นโรคเน่าดำให้เด็ดบริเวณนั้นออกและนำไปเผานอกแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราของโรคเน่าดำฟุ้งกระจายไปติดต้นกล้วยไม้ต้นอื่นได้

อย่างไรก็ตามเราควรดูแลไม่ให้บริเวณปลูกกล้วยไม้มีความชื้นมากจนเกินไปและควรรดน้ำต้นไม้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น หากในช่วงฤดูฝนถ้าปลูกกล้วยไม้ไว้นอกโรงเรือนก็อาจจะไม่ต้องรดน้ำก็ได้ครับ หากนำกล้วยไม้มาเพาะปลูกก็ควรเลือกกล้วยไม้ที่สมบูรณ์ ไม่มีประวัติเป็นโรคมาปลูกในแปลง และถ้าปลูกไว้ในเรือนกระจกหรือทำหลังคาโปร่งแสงเพื่อกันฝนในช่วงฤดูฝนได้ก็จะดีมาก เพื่อให้ต้นกล้วยไม้ที่ปลูกห่างไกลจากโรคเน่าดำและสามารถออกดอกเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook