สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอด

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่ นิยมปลูกมะพร้าวเพื่อเก็บผลผลิตจากลูกมะพร้าวเพื่อนำไปขายให้แก่ผู้บริโภคที่นิยมดื่มน้ำมะพร้าวหรือนำเนื้อในลูกมะพร้าวไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งการนำเนื้อมะพร้าวอ่อนไปเป็นวัตถุดิบในการทำไอศกรีมหรือขนมหวานต่าง ๆ และนำเนื้อมะพร้าวมาคั้นเอาน้ำกะทิเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารคาวหวานต่อไป ซึ่งนับว่ามีตลาดรองรับที่ใหญ่มาก ขณะเดียวกันยังมีเพื่อนเกษตรกรบางกลุ่มที่ปลูกต้นมะพร้าวโดยมีเป้าหมายหลักคือการตัดยอดมะพร้าวมาขาย หรือที่เรามักเรียกกันว่าการปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอด เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมารับประทานยอดมะพร้าวกันมากขึ้น

ส่วนของยอดมะพร้าวที่เป็นที่นิยมของตลาด คือส่วนของยอดอ่อน ที่มีความมัน กรอบ โดยมักนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น ส้มตำ ยำ และนำมาใส่ในแกงต่างๆ เช่น แกงเขียวหวาน แกงส้ม แกงคั่ว เป็นต้น หรือจะนำมาผัดก็ได้ครับ ทำให้ยอดมะพร้าวเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นจึงเกิดเป็นโอกาสอันงามให้แก่เพื่อนๆ เกษตรกรที่มีทำเลแปลงปลูกที่ใกล้แหล่งชลประทานในการปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอดขาย โดยปลูกแซมกับพืชหลักอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนๆ ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่แล้ว ซึ่งอาจต้องรอผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวนานถึง 3 ปี อาจจะปลูกมะพร้าวเพื่อตัดยอดแซมไว้ เพราะสามารถตัดยอดได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปีครับ

ต้นมะพร้าวที่นำมาปลูกเพื่อตัดยอดนั้น นิยมนำต้นมะพร้าวแกงมาปลูก ซึ่งต้นพันธุ์ที่เหมาะสมคือต้นที่มีอายุประมาณ 30-60 วัน มีใบมะพร้าวอย่างน้อย 4 ใบ โดยก่อนลงปลูก ให้เราทำการปรับไถดินให้เรียบร้อย ก่อนที่จะยกร่องเพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขัง ระยะการปลูกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เมื่อขุดหลุมแล้วให้นำปุ๋ยคอกมาเทลงก้นหลุมแล้วคลุกเคล้ากับดิน แล้วจึงนำต้นพันธุ์ลงวางแล้วกลบดินเพียงครึ่งของผลต้นพันธุ์ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม เฝ้าดูแล ถากวัชพืช หมั่นตรวจตราบริเวณโคนทางใบและคอมะพร้าวเพื่อตรวจหาด้วงแรดศัตรูมะพร้าว และรีบทำลายก่อนที่จะลุกลามไปยังจุดอื่น เพราะด้วงแรดถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมะพร้าวครับ

ปัจจัยการผลิตที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ น้ำ เพราะต้นมะพร้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก เราต้องหมั่นให้น้ำทุก 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ช่วงหน้าแล้งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เมื่อมะพร้าวอายุได้ราวๆ 18-20 เดือนเราก็สามารถเก็บเกี่ยวยอดมะพร้าวมาขายได้แล้วครับ ซึ่งน้ำหนักยอดมะพร้าวเฉลี่ย 10-20 กก.ต่อยอดครับ เมื่อตัดยอดเสร็จต้นมะพร้าวต้นนั้นก็จะตายไปเองครับ และยิ่งไปกว่านั้นหากเพื่อนๆ เกษตรกรอยากมีรายได้เพิ่ม ก็ยังสามารถปลูกพืชผักแซมระหว่างต้นมะพร้าว เพื่อเก็บผลผลิตไปขายระหว่างรอตัดยอดกันนะครับ ดินดี ร่มเงาพอประมาณ เหมาะกับพืชผักหลายชนิดเลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook