สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

เลี้ยงหอยโข่งสร้างรายได้

หอยโข่ง เป็นสัตว์น้ำที่สามารถพบได้ ตามห้วย หนอง คลองบึง หรือ แม้แต่บริเวณไร่นาก็มีหอยโข่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีการหันมาบริโภคหอยโข่งกันมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นหอยเนื้อแน่น นิยมลวกทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด ทำให้ปริมาณหอยโข่งที่เคยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นมีจำนวนปริมาณลดลงเรื่อย ๆ จนได้มีเพื่อนๆ เกษตรกรบางรายคิดค้นการเพาะเลี้ยงหอยโข่งเพื่อขายในตลาด เพราะตลาดมีความต้องการหอยโข่งเป็นจำนวนมาก และสามารถขายหอยโข่งได้ในราคาสูง อย่างไรก็ตามยังมีการเพาะเลี้ยงหอยโข่งกันไม่มากนัก โดยนิยมเพาะเลี้ยงกันทางภาคใต้ของไทย ซึ่งมีพันธุ์หอยโข่งเฉพาะ หรือที่เรียกกันว่า หอยโข่งใต้ ซึ่งลักษณะหอยโข่งจะมีตัวใหญ่กว่าพันธุ์อื่นๆ ทำให้ได้น้ำหนักตัวกำลังดี สามารถขายได้ราคาที่ดียิ่งขึ้น

หอยโข่งเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้ไม่ยาก เพราะสามารถกินพืชพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งเศษใบไม้เป็นอาหารได้ ทั้งยังมีภูมิคุ้มกันสูง ปรับตัวเก่ง สามารถปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติได้ ไม่ต้องห่วงเรื่องศัตรูหอยโข่งมากนัก และระยะเวลาอนุบาลหอยโข่งไปจนถึงตอนโตเต็มที่ ยังใช้เวลาไม่นานอีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถเลี้ยงหอยโข่งจากอาชีพเสริมมาเป็นอาชีพหลักได้เลยครับ

วิธีการเลี้ยงหอยโข่งนั้นทำได้ โดยสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อปูนซีเมนต์ หรือจะเลี้ยงไว้ในกระชังก็ได้ โดยวิธีการเลี้ยงหอยโข่ง เริ่มต้นจากการหาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หอยโข่งที่มีอายุประมาณ 1 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยเหมาะสำหรับขยายพันธุ์ นำมาปล่อยลงในบ่อปูนซีเมนต์ โดยในบ่อปูนซีที่เตรียมไว้นั้น ให้ใส่น้ำลงไปในบ่อระดับ 20 เซนติเมตร ใส่จอกแหนและพืชพรรณไม้น้ำลงไปเพื่อให้ร่มเงาแก่หอยที่เราเลี้ยง จากนั้นก็รอเวลาเพียงแค่ 1 เดือนแม่พันธุ์หอยโข่งและพ่อพันธุ์หอยโข่งก็จะทำการผสมพันธุ์กันและวางไข่ เมื่อสังเกตุเห็นแม่พันธุ์หอยโข่งวางไข่เรียบร้อยแล้ว จึงทำการแยกไข่ออกจากบ่อเพาะพันธุ์ มาไว้ในตะกร้าและใส่ไว้ในบ่อปูนแยกออกจากแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ โดยในบ่อดังกล่าวควรมีการเติมพรรณไม้น้ำลงไป เพื่อให้เหมาะแก่การเพาะพันธุ์อนุบาลหอยโข่งได้อย่างธรรมชาติ

วิธีให้อาหาร ก็สามารถนำแหนแดง หรือ สัตว์น้ำตัวเล็ก ให้เป็นอาหารแก่ลูกหอยโข่ง ใช้เวลา 10-15 วัน ลูกหอยโข่งก็จะฟักออกจากไข่ และใช้เวลาอนุบาลต่อไปประมาณ 2 เดือน เพียงเท่านี้ลูกหอยโข่งก็จะมีขนาดตัวที่โตขึ้น และสามารถย้ายลูกหอยโข่งในบ่อปูนไปเลี้ยงไว้ในบ่อดินได้แล้ว โดยเราควรหมั่นเปลี่ยนน้ำในบ่อและทำความสะอาดบ่ออย่างสม่ำเสมอ ให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม เพียงแค่ 4 เดือน หอยโข่งก็จะโตเต็มวัยสามารถนำไปขายได้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook