สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หอยหวาน ลวดลายสวย รสชาติดี

หอยหวาน เป็นหอยที่มีเปลือกหอยเป็นลวดลาย อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม ในบางพื้นที่เรียกว่า หอยตุ๊กแก เพราะเป็นหอยที่มีหนวดชอบเกาะติดกันเป็นกลุ่มคล้ายตุ๊กแก หอยหวานเป็นหอยที่ตลาดมีความต้องการสูงมาก เพราะรสชาติดี  เนื้อหวาน นิยมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัด โดยร้านอาหารมักจะนำหอยหวานสด ๆ มาลวกหรือย่าง ด้วยความที่รสชาติอร่อย จึงทำให้หอยหวานเป็นที่นิยมของผู้บริโภคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันการจับหอยหวานจากน่านน้ำธรรมชาตินั้นหาจับได้ยากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้มีเพื่อนเกษตรกรบางราย เพาะเลี้ยงหอยหวานขาย จนสามารถสร้างรายได้งามแทบทั้งปี และขายได้ราคาดีขึ้นเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวด้วยครับ

การเพาะเลี้ยงหอยหวานนั้นสามารถทำได้ไม่ยากแต่อาจต้องคำนึงถึงเรื่องต้นทุนแรกเริ่มที่ค่อนข้างสูง และที่สำคัญผู้เพาะเลี้ยงจะต้องมีที่ดินในการทำฟาร์มติดริมทะเล เพราะจำเป็นที่จะต้องถ่ายน้ำเค็มเข้าออกในบ่อถึง 300 ลิตรต่อวัน และสถานที่ที่เลี้ยงหอยต้องสามารถระบายอากาศได้ดี อากาศปลอดโปร่ง บ่อที่ใช้สำหรับเลี้ยงหอยนั้นเรานิยมใช้บ่อปูนซีเมนต์เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด โดยขนาดบ่อจะมีความกว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร และสูงลึก 6 เมตรโดยประมาณ นำทรายมาใส่ไว้ในก้นบ่อพอประมาณ จากนั้นจึงสูบน้ำเค็มจากทะเลมาใส่ในบ่อ โดยให้ระดับน้ำมีความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร และให้น้ำทะเลมีความเค็มที่ประมาณ 28-35 พีพีที

การปล่อยน้ำทะเลเข้าสู่บ่อจะต้องมีการเดินระบบท่อหัวฉีดน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถหมุนเวียนได้ทั้งวัน จากนั้นก็นำแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์หอยหวานมาปล่อยเลี้ยงในบ่อ และควรนำสาหร่ายพวงองุ่นใส่ไว้ในบ่อด้วยเพื่อช่วยให้อากาศในน้ำมีออกซิเจนหมุนเวียนได้อย่างดี เหมาะกับการอาศัยของหอยหวาน เมื่อหอยหวานวางไข่ ไข่ก็จะฟักออกมาเป็นลูกตัวเล็กๆ มีปีกเพื่อใช้ลอยตัวในน้ำ ในระยะ 14 วันแรก ลูกหอยจะกินแพลงตอนเป็นอาหาร และเมื่อกลายเป็นหอยตัวเล็กก็จะเริ่มกินเนื้อสัตว์น้ำเป็นอาหารมากขึ้น

ช่วงอนุบาลลูกหอยหวาน ให้แยกลูกหอยหวานออกจากแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ เมื่อครบ 2 เดือนแล้วจึงนำหอยหวานไปเลี้ยงในบ่อใหญ่ที่เตรียมไว้ ใช้เวลาเลี้ยงต่อไปประมาณ 1 ปี โดยให้อาหาร เป็นปลาต่างๆ ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อบ่อ เมื่อหอยหวานเจริญเติบโตเต็มที่เราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในบ่อไปขายส่งให้แก่ผู้รับซื้อ ที่ส่วนใหญ่จะนำไปขายต่อให้แก่ร้านอาหารทะเลต่างๆ ที่ยังมีความต้องการรับซื้อหอยพันธุ์นี้จำนวนมาก ยิ่งช่วงปัจจุบันการคมนาคมและขนส่งสะดวกมากขึ้น เราจึง สามารถส่งไปขายในพื้นที่ที่ห่างไกลจากทะเลได้กว้างยิ่งขึ้น โอกาสทำเงินจึงเติบโตมากขึ้นครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook