สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หอยเชลล์ กับการเพาะเลี้ยงที่น่าสนใจ

หอยเชลล์เป็นหอยสองฝา เปลือกหอยรูปพัดมีลักษณะเปลือกแข็ง เปลือกสีครีมเข้มผิวขรุขระ มีลายเส้นขีดไปทิศทางเดียวกันจรดเปลือกเชื่อมฝาหอยอีกฝั่ง ท้องหอยสีขาวนวลสะอาดตา เนื้อหอยมีสีขาวติ่งสีส้ม เป็นหอยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค หอยเชลล์เป็นวัตถุดิบสามารถนำไปรังสรรค์เมนูได้อย่างหลากหลาย จึงเป็นที่ต้องการสำหรับภัตตาคารร้านอาหารนำไปทำอาหารรสเด็ดเมนูต่าง ๆ

ในปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น ทำให้หอยเชลล์มีไม่เพียงพอตามความต้องการของตลาด ที่สำคัญเกษตรกรยังไม่สามารถกำหนดปริมาณหอยเชลล์ที่หาได้ในแต่ละครั้งได้อย่างแน่นอน จึงทำให้มีการหันมาเพาะเลี้ยงหอยเชลล์กันมากขึ้น การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์เองนั้นเกษตรกรสามารถจะกำหนดปริมาณผลผลิตหอยเชลล์ได้ในแต่ละครั้งที่นำหอยเชลล์ไปจำหน่าย

หอยเชลล์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อาศัยเจริญเติบโตอยู่ท่ามกลางท้องทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับหอยเชลล์ การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ปัจจุบันก็ต้องอาศัยน้ำทะเลใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ น้ำทะเลจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะเลี้ยงหอยชนิดนี้          แม้ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ในบ้านเราจะอยู่ในช่วงทดลองก็ตาม แต่ก็มีขั้นตอนการเลี้ยงโดยอาศัยน่านน้ำทะเล เป็นที่เพาะพันธุ์หอยเชลล์อยู่หลายวิธีเช่นกัน โดยเพื่อนๆเกษตรกรสามารถหาพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์หอยเชลล์ได้ตามท้องตลาด รวมทั้งตามท้องทะเลที่จับมาได้อีกด้วย

การเพาะเลี้ยงหอยเชลล์ วิธีแรก คือ การเลี้ยงแบบหว่านลูกหอยเชลล์ วิธีนี้ในปัจจุบันไม่นิยมมากนักเพราะเป็นวิธีที่ให้ผลผลิตช้า แต่ก็สามารถปล่อยให้ลูกหอยเชลล์หาอาหารได้เองตามธรรมชาติ วิธีนี้จะต้องเตรียมพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้ทะเลมีดินทรายให้หอยเชลล์สามารถฝังตัวอยู่ได้ จากนั้นก็ทำการหว่านลูกหอยเชลล์ลงในที่ดินที่เตรียมไว้ และหมั่นตรวจดูศัตรูหอยเชลล์อย่างสม่ำเสมอ แต่จะต้องใช้เวลา 2-3 ปี ที่จะสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้

อีกวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้เลี้ยงหอยเชลล์ในบ้านเรา คือ การเลี้ยงแบบใช้กระชังรูปกรวย นอกจากจะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสบายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว การเลี้ยงหอยเชลล์ในกระชังรูปกรวย จะทำให้หอยเชลล์จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน วิธีการคือ ใช้กระชังแบบแขวนเป็นที่อยู่อาศัยของหอยเชลล์จากนั้นก็นำหอยเชลล์เพาะไว้ในกระชัง หากลูกหอยโตขึ้นก็ให้แยกตัวที่โตออกจากกระชัง เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปจำหน่ายในภายหลัง วิธีนี้จะช่วยให้ได้หอยตัวโต เนื้อแน่น และใช้เวลาเลี้ยงไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายได้ วิธีนี้จะใช้เวลาเลี้ยงหอยเชลล์เพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น ก็จะได้หอยเชลล์ที่โตเต็มวัยพร้อมจำหน่าย หรือ พร้อมนำไปบริโภค หอยเชลล์เป็นหอยที่เลี้ยงง่าย เพราะสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี หากใครอยากเลี้ยงหอยตามธรรมชาติที่ได้ราคาดีแต่ไม่มีเวลาดูแลมากนัก หอยเชลล์เป็นอีกทางเลือกที่สามารถเลือกเลี้ยงกันได้ นอกจากจะลงทุนน้อยแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook