สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง น้อยหน่าพันธุ์ดีให้ราคาสูง

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง เป็นน้อยหน่าพันธุ์ดีที่มีการปลูกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่แรก เป็นน้อยหน่าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์วิจัยจาก สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการนำเอาลูกผสมของเซริมัวย่ากับน้อยหน่าหนังครั่งมาผสมกับน้อยหน่าหนังเขียว จนกลายเป็นน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน การปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องสามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรได้อย่างมากมาย เพราะเป็นน้อยหน่าพันธุ์ที่มีรสชาติหวานอร่อย เมล็ดน้อย และให้เนื้อเหนียวน่าทาน

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องเป็นพันธุ์น้อยหน่าที่สามารถขยายเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 7-10 วัน ในขณะที่น้อยหน่าพันธุ์ทั่วไปจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะเวลา 3-4 วันเท่านั้น เนื่องจากน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง เป็นน้อยหน่าที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราทำให้สามารถทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี จึงทำให้สามารถขยายเวลาการเก็บเกี่ยวได้นานกว่าน้อยหน่าพันธุ์ทั่วไป ทั้งยังออกผลดก และให้ผลลูกใหญ่ตลอดทั้งปี ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน เรียกได้ว่าลงทุนน้อยก็สามารถสร้างกำไรได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง จะมีลำต้นสูงกว่าน้อยหน้าพันธุ์ปกติ มีใบคล้ายหอก ใบมีสีเขียว ให้ผลน้อยหน่าลูกใหญ่ ไล่ไปจนถึงขนาดกลาง ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีเขียวอ่อนและสีขาว หากอยากให้ผลผลิตน้อยหน่ามีผลสวยเกลี้ยง เพื่อนๆเกษตรกรควรห่อผลลูกน้อยหน่าเพื่อให้ผลมีผิวเรียบสวยและเพื่อป้องกันแมลง หนอน รวมทั้งความชื้นต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้ผลน้อยหน่ามีสีไม่สดใสและไม่น่ารับประทาน

วิธีการปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง เริ่มจากการเตรียมดิน ดินที่ใช้ปลูกต้นน้อยหน่าจะต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำท่วมขัง ดินดังกล่าวได้แก่ ดินร่วนปนทราย หรือดินชนิดอื่นที่สามารถระบายน้ำได้ดีเนื่องจากต้นน้อยหน่าจะไม่ชอบน้ำขัง เมื่อเลือกสถานที่เพาะปลูกเรียบร้อยแล้ว ทำการไถดินและตากดินไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ เพื่อกำจัดแมลงและวัชพืชที่อยู่ในดิน จากนั้นให้ขุดหลุมโดยเว้นระยะห่าง 4×4 เมตร ใน 1 ไร่ โดยให้ขุดหลุมแบบพอดีอย่าขุดลึกมากนัก ทำการรองก้นหลุมที่ขุดเตรียมไว้ด้วยปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยขี้วัวก่อนนำต้นกล้าน้อยหน้าพันธุ์เพชรปากช่องลงปลูก ปุ๋ยที่รองก้นหลุมช่วยเพิ่มอาหารในดิน ทำให้ต้นน้อยหน่าสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง

การให้น้ำรดน้ำตามปรกติ  ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ โดยปีหนึ่งสามารถแบ่งการใส่ปุ๋ยได้เป็น 3 ครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยหลังจากการปลูกเหมือนการปลูกพืชชนิดอื่น ส่วนในครั้งที่ 2 ให้ใช้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นน้อยหน่าเริ่มแตกยอด เมื่อต้นน้อยหน่าเริ่มออกผลแล้วใส่ปุ๋ย ลงไปบำรุงในทันที เพียงเท่านี้ก็สามารถรอเก็บผลผลิตได้ ที่สำคัญควรที่จะห่อผลลูกน้อยหน่าด้วยถุงใส เพื่อป้องกันแมลงไม่ให้รบกวนผลน้อยหน่า และช่วยให้ผลน้อยหน่ามีผิวสวยน่ารับประทาน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายตามท้องตลาดทำให้ขายได้ราคาดี

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook