สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีปลูกผักกาดขาว ผักทำเงินรสชาติดี

ผักกาดขาว เป็นผักยอดฮิตที่ในตลาดเกษตรกรรมมีการนำมาค้าขายและแปรรูปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ผักกาดขาวเป็นผักที่ผู้บริโภคในบ้านเรานิยมบริโภคสูง ตามภัตตราคารร้านอาหารจะใช้ผักกาดขาวเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเมนูต่างๆ หลายเมนู ผักกาดขาวที่ใช้วิธีการปลูกโดยปลอดสารพิษ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ขายได้ราคาสูงได้อีกด้วย

ผักกาดขาว เป็นผักที่มีหัวอยู่ด้านในโดยมีใบสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่แผ่กว้างห่อหุ้มรอบหัวไว้ เป็นผักที่ชอบอากาศหนาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็นซึ่งอยู่ในอุณหภูมิ 16-22 องศาเซลเซียส หรือ เหมาะที่จะปลูกในช่วงหน้าหนาวและหน้าฝน ประมาณเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ แม้ผักกาดขาวจะชื่นชอบอากาศหนาว แต่ก็ยังคงชอบแสงแดดมากๆ เกษตรกรจึงควรเลือกปลูกในสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน จะช่วยให้ผักกาดขาวสามารถเจริญเติบโตสวยงาม

วิธีการปลูกผักกาดขาว หากเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ให้เลือกเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี จากนั้นเตรียมดิน และไถดะดินเพื่อกำจัดวัชพืชประมาณ 5-7 วัน นำปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักใส่คลุกเคล้ากับดินให้ทั่ว เพื่อบำรุงดินก่อนเพาะพันธุ์ผักกาด เมื่อเตรียมดินเรียบร้อยหว่านเมล็ดผักกาดลงดิน โดยใช้ปุ๋ยคอกกลบเมล็ดที่หว่านแล้วเล็กน้อย จากนั้นก็นำหญ้าแห้ง หรือ ใช้ฟางแห้งมาคลุมหน้าดินไว้ ประมาณ 30-35 วัน เมล็ดที่หว่านไว้ก็จะแตกต้นพร้อมย้ายลงปลูกในแปลงปลูกได้ วิธีการเตรียมดินในแปลงปลูกก็เช่นเดิม ทำการไถดะดินเพื่อกำจัดวัชพืชและตากดินไว้เป็นเวลา 7-10 วัน วิธีการย้ายต้นกล้าไปปลูกลงแปลง ควรทำในช่วงเย็น หรือ ช่วงบ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่มีแสงแดดน้อย โดยให้ปลูกลงแปลงเว้นระยะห่างระหว่างต้น และ แถวเท่าๆกันในระยะ 50×50 เซนติเมตร และให้คลุมดินด้วยฟาง หรือ หญ้าแห้งเหมือนเดิม ส่วนหากใครอยากปลูกผักกาดขาวแบบหว่านก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่วิธีนี้จะเหมาะกับพันธุ์ผักกาดขาวราคาถูกมากกว่า โดยจะต้องนำเมล็ดพันธุ์มาผสมกับทรายก่อนการหว่านลงแปลง การเตรียมแปลงหว่านก็ใช้วิธีเดียวกับการเพาะเมล็ดผักกาดขาวแบบแรก และเมื่อหว่านเมล็ดเสร็จแล้วใช้ปุ๋ยคอกโรยคุมทับดินในแปลงอีกรอบ จากนั้นก็คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งซ้ำ เมื่อต้นผักกาดเริ่มงอกจะต้องถอนต้นกล้าที่ไม่แข็งแรงทิ้งออกจากแปลง จากนั้นเมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25-30 วันก็สามารถนำมาปลูกลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ได้

การให้น้ำในช่วงเพาะเมล็ดหรือหว่าน ควรให้น้ำมากถึงวันล่ะ 3-4 ครั้ง เมื่อย้ายต้นกล้าผักกาดลงแปลงปลูกได้ 7 วันแล้ว ให้ทำการลดปริมาณการให้น้ำลงเหลือวันละ 3 ครั้ง และหากผักกาดมีอายุหนึ่งเดือน ให้รดน้ำเช้า-เย็น เพียงวันล่ะ 2 ครั้งเท่านั้น ระยะเวลาประมาณ 40-50 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผักกาดขาวเพื่อบริโภค และออกจำหน่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการปลูก และพันธุ์ผักกาดขาวที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook