สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ถั่วลายเสือ ถั่วพันธุ์ดีขายได้ราคา

ถั่วลายเสือ ถั่วพระราชทาน หรือ ถั่วกาฬสินธุ์ 2 เป็นถั่วพันธุ์ดีมีเมล็ดใหญ่ที่ให้รสชาติอร่อย หวานมันกลมกล่อม นิยมปลูกในพื้นที่สูงลาดชัน และมีสภาพอากาศหนาวชื้น จังหวัดแรกที่มีการปลูกถั่วลายเสือคือปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเพื่อนๆเกษตรกรนิยมปลูกถั่วลายเสือเพื่อส่งออกมียอดขายในแต่ละปีสูงถึง 1,000 ตัน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง 9 ล้านบาท โดยเกษตรกรจะส่งออกถั่วลายเสือขายให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ที่นำถั่วลายเสือไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ถั่วคั่ว ถั่วอบเกลือ รวมทั้งยังขายให้กับตลาดเกษตรไว้บริโภคและไว้เพาะพันธุ์นำไปปลูกกันอีกด้วย ที่สำคัญเมื่อผ่านฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆเกษตรกรยังสามารถนำต้นถั่วที่ไถออกไปขายเป็นพืชทำปุ๋ยคอกให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้  ถือได้ว่า ถั่วลายเสือเป็นถั่วที่สามารถสร้างรายได้ทั้งจากตัวผลผลิตและเศษเหลือจากต้นพืช ทำให้เกิดรายได้ดีไม่น้อยครับ

ถั่วลายเสือ เป็นถั่วที่มีเปลือกคล้ายกับถั่วลิสงทั่วไป แต่จะให้ฝักใหญ่และมีผิวขรุขระกว่า เมื่อปลอกเปลือกออก ก็จะเห็นเยื้อหุ้มเมล็ดมีสีขาวลายแดงคล้ายเสือ จึงเป็นที่มาของชื่อ ถั่วลายเสือ เมล็ดถั่วมีรสชาติหวานมันอร่อย ถั่วลายเสือ เป็นพืชพันธุ์ถั่วที่ชื่นชอบอากาศหนาว จึงนิยมปลูกในพื้นที่ทางภาคเหนือ ทั้งยังเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นดินอุ้มน้ำ ได้แก่ ดินร่วน หรือ ดินร่วนปนทราย  การเตรียมแปลงก็เพียงแค่ไถดะ ตากดินไว้ประมาณ 4-5 วัน หรือ ใครจะปลูกถั่วลายเสือแซมพืชชนิดอื่นก็ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วพืชถั่วลายเสือจะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่ค่อยติดโรค เมื่อเตรียมแปลงปลูกแล้วให้ทำการหาเมล็ดถั่วลายเสือที่มีคุณภาพดีมาใช้เพาะในแปลง โดยขุดหลุมให้เว้นระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว 1×2 ฟุต จากนั้นก็ใช้ปูนขาวโรยลงหลุมเล็กน้อย เพื่อไม่ให้มด หรือ แมลงมากวนเจาะเมล็ดถั่วกินได้ วิธีเพาะก็ใส่เมล็ดลงในหลุม หลุมละ 2-3 เมล็ด กลบดินให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็สามารถปลูกถั่วลายเสือได้แล้ว

ส่วนการรดน้ำก็ควรรดน้ำในช่วงเริ่มปลูกทุกวัน ประมาณ 4 สัปดาห์จะเริ่มเห็นต้นแตกยอดใบ ควรดูแลถอนหญ้าวัชพืชในแปลง และลดการให้น้ำน้อยลง รอประมาณ 120-140 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรงดการให้ปุ๋ยเคมีทุกชนิด สามารถใช้ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติได้ รอเวลาไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่าย ในปีหนึ่งเพื่อนๆเกษตรกรสามารถปลูกถั่วลายเสือได้ถึง 2 ครั้ง

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook