สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีปลูกผักกระโดน ผักสมุนไพรทานได้

ผักกระโดน เป็นผักท้องถิ่นของบ้านเราพบในทุกภาคของประเทศ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น ภาคเหนือเรียกว่า ผักฮาด ,ผักปุย ภาคอิสานจะเรียกว่า ผักกระโดนโคก ส่วนภาคใต้เรียกว่า ปุยกระโดน ผักกระโดนเป็นผักที่สามารถนำมาบริโภคได้ทั้งส่วนยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน โดยยอดอ่อนผักกระโดนจะให้รสชาติเปรี้ยวทานคู่กับอาหารรสจัดต่าง ๆ จะได้รสชาติที่ลงตัวแบบพอดี ผักกระโดนมีคุณค่าทางอาหารมีวิตามิน ทั้งยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรไทยอีกมากมายจึงถือได้ว่า ผักกระโดนเป็นพืชหายากในบ้านเราและเป็นพืชสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย จึงไม่น่าแปลกใจว่าในปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ผักกระโดนกลายเป็นผักที่มีราคาสูง หากเพื่อนๆ เกษตรกรคนไหน กำลังมองหาพืชสมุนไพรขายได้ราคาดีสามารถลองปลูกผักกระโดน ซึ่งสามารถทำรายได้ได้ดีทีเดียว

ผักกระโดนเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ ที่มีส่วนสูงราวๆ 20-30 เมตร เป็นไม้เปลือกหนาสีเทา ไม้มีเนื้อแข็งแรง ในสมัยก่อนผู้คนจะนิยมนำไม้ของกระโดนไปแปรรูปเป็นข้าวของ เครื่องมือ รวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆภายในครัวเรือน สวนใบจะมีลักษณะเรียวคล้ายรูปไข่งอกสลับสองกิ่งก้านใบจนถึงปลายยอด ทำให้ต้นกระโดนมีลักษณะทรงพุ่ม ออกดอกสีขาวบริเวณกิ่งสลับตามใบของต้นกระโดน โดยต้นกระโดนจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ มีทั้งต้นกระโดนบก และ ต้นกระโดนน้ำ

การเพาะปลูกต้นกระโดนสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีการเพาะเมล็ด และ วิธีการปักชำกิ่ง การขยายพันธุ์ทั้งสองวิธีสามารถทำได้ไม่ยาก การดูแลง่ายไม่ยุ่งยากมาก เมล็ดพันธุ์ของต้นกระโดนนั้นสามารถหาซื้อได้จากเกษตรกรรายอื่น หรือ จะนำมาจากผลกระโดนที่อยู่บนต้นโดยเลือกแต่เมล็ดที่สมบูรณ์นำมาเตรียมเพาะก็ได้ การเพาะปลูกเพื่อนๆเกษตรกรจะต้องเตรียมสถานที่ใช้ในการเพาะเมล็ดต้นกระโดน ต้นกระโดนเป็นพืชผักที่ชอบน้ำ และยังชอบแสงแดดมากๆ พื้นที่ที่ใช้เพาะพันธุ์ต้นกระโดนจึงควรเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงทั้งวัน เมื่อจัดเตรียมสถานที่แล้วให้ไถดะดินตากแดดไว้เป็นเวลา 4-5 วัน จึงนำเมล็ดพันธุ์มาหยอดใส่หลุม 3-4 เมล็ด โดยทิ้งระยะห่างระหว่างกันพอประมาณ เมื่อนำเมล็ดหยอดลงหลุมแล้ว ให้นำดินที่คลุกเคล้ากับปุ๋ยคอกพอประมาณมากลบหลุม จากนั้นทำการรดน้ำให้ชุ่ม วิธีการดูแลให้รดน้ำเช้า-เย็นทุกวัน ระยะเวลาไม่นานก็จะได้ผักกระโดนที่แตกหน่อแล้ว หากเพื่อนๆ วางแผนจะขายต้นกล้ากระโดน ก็สามารถนำมาหน่อที่แตกออกมานั้นแยกปลูกในถุงดำเพื่อเตรียมขายได้ ส่วนการให้ปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยจากธรรมชาติได้เลย เช่นปุ๋ยคอกต่างๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถปลูกต้นกระโดนไว้ขายได้อย่างง่ายดาย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook