สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การทำน้ำตาลสด ทำขายได้ไม่ยาก

น้ำตาลสด เป็นการนำน้ำหวานแท้จากธรรมชาติ 100% ของต้นตาลและต้นมะพร้าวมาแปรรูป ผ่านกรรมวิธีผสมปรุงรสเล็กน้อย เพื่อนำมาดื่มดับกระหายบำรุงร่างกาย น้ำตาลสดให้รสชาติที่หวานอร่อย กลิ่นหอม สดชื่น และน้ำตาลสดยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี มีสรรพคุณทางยา ดับร้อนถอนพิษ ในตำรายาไทยหรือตำรายาพื้นบ้านยังใช้น้ำตาลสดเป็นยาระบาย ช่วยเจริญอาหารและบำรุงหัวใจ น้ำตาลสดจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก น้ำตาลสดเป็นกรรมวิธีแปรวัตถุดิบจากธรรมชาติให้เป็นเครื่องดื่ม สามารถผลิตจากวัตถุดิบ 2 ชนิดคือ ผลิตจากงวงตาลหรือช่อดอกของต้นตาล และ ผลิตจากจั่นมะพร้าวหรือช่อดอกของต้นมะพร้าว บางชุมชนยังสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำ น้ำตาลจากธรรมชาติ ที่ได้จากต้นมะพร้าว และต้นตาล มาแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลโตนด ขนมหวาน รวมทั้งเครื่องดื่มน้ำตาลสด ผลิตออกจำหน่ายสร้างรายได้ต่อปีเป็นจำนวนเงินไม่น้อย

การทำน้ำตาลสดนั้นมีวิธีทำที่ไม่ยาก โดยอันดับแรก จะต้องมีวงตาล 1 กิโลกรัม โดยใช้มีดปาดวงตาลและใช้ภาชนะทรงกระบอกที่ทำมาจากอะลูมิเนียมมารองไว้เพื่อเก็บน้ำจากวงตาล โดยที่ก้นภาชนะกระบอกอะลูมิเนียมจะต้องรองด้วยไม้พยอมเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลบูด จากนั้นก็นำน้ำตาลที่ได้มากรองด้วยผ้าขาว เพื่อแยกน้ำตาลสดออกจากเศษไม้และตะกอนต่างๆ เมื่อได้น้ำตาลสดจากการกรองแล้ว ให้นำน้ำตาลสดที่ได้ ไปต้มกับน้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง และ น้ำเปล่า 2 ถ้วยตวง ใส่เกลือเล็กน้อย ซึ่งสามารถปรับส่วนผสมให้เหมาะสมกับความชอบส่วนบุคคลได้ จะหวานน้อย หวานมาก ก็สามารถปรุงได้ตามอัธยาศัย แล้วคนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายและกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำตาลสด แล้วจึงนำมาพักไว้ให้เย็น เพียงเท่านี้ก็ได้น้ำตาลสดพร้อมดื่มแล้ว และยังสามารถทำขายได้ราคางามอีกด้วย

หากเพื่อนๆ เกษตรกรอยากแปรรูปส่งน้ำตาลสดขายเป็นขวดและอยากเก็บน้ำตาลสดไว้ให้ได้นานที่สุด สามารถทำการแปรรูปเพื่อยืดอายุน้ำตาลสดได้ง่าย 2 วิธี ดังนี้ วิธีแรก คือ การแปรรูปน้ำตาลสดแบบพาสเจอไรซ์ คือ การถนอมอาหาร ขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ำตาลสดให้มีอายุนานยิ่งขึ้น โดยจะต้องนำน้ำตาลสดที่ได้มาผ่านวิธีฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนในอุณหภูมิสูงไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาพอประมาณตามความเหมาะสมของปริมาณ วิธีการยืดอายุน้ำตาลสดในแบบพาสเจอไรซ์นี้เป็นที่นิยมปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตหลายรายในท้องตลาด สามารถเก็บรักษาน้ำตาลสดได้เป็นระยะเวลา1เดือน ส่วนการแปรรูปน้ำตาลสดอีกวิธี คือ การยืดอายุน้ำตาลสดแบบสเตอริไลซ์ คือ การนำน้ำตาลสดมาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ในอุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียสตามระยะเวลาพอสมควรนั่นเองครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอุปกรณ์ของผู้ผลิตแต่ละราย ใครไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์ก็ผลิตน้ำตาลสดแบบสดจริงๆ จำหน่าย ก็ยังมีตลาดรองรับกว้างขวางอยู่ครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook