สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีปลูกต้นตั้งโอ๋

ผักตั้งโอ๋ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า garland chrysanthemum เป็นผักยอดนิยมทางฝั่งประเทศเอเชียตะวันออก อย่างจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เพราะผักชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวเย็นและมีความชื้น นิยมนำมาปรุงอาหารทั้งส่วนของใบและลำต้นเพราะเป็นผักที่ทานง่าย อร่อย รสหวาน และมีกลิ่นเฉพาะตัว เมื่อนำมาประกอบอาหารจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารน่าทานขึ้น มีรสชาติอร่อย นิยมนำมาประกอบอาหารจีนในหลายเมนู ทั้งซุปละผัดต่างๆ ส่วนชาวญี่ปุ่นจะนำผักตั้งโอ๋มาชุบแป้งทอดรับประทานแบบเทมปุระ ในบ้านนั้นแม้ผักชนิดนี้จะไม่เป็นที่รู้จักไม่แพร่หลายนัก แต่ก็พบเห็นว่าผู้บริโภคนำมารังสรรค์เมนูอาหารได้หลากหลาย เช่น ต้มจืดตั้งโอ๋ ตั้งโอ๋ผัดเบคอน หรือนำมายำรวมกับผักและเนื้อสัตว์ต่างๆ

ผักตั้งโอ๋เคยเป็นพืชตระกูลเบญจมาศ แต่ได้ถูกแยกมาเป็นตั้งโอ๋ภายหลัง ตามการพิจารณาจำแนกชนิดของการประชุมพฤกษศาสตร์นานาชาติ เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้น ตั้งโอ๋มีลักษณะลำต้นอวบให้ใบยาวเว้าเป็นเฉก ใบมีขนาดใหญ่ นิยมเก็บเกี่ยวนำมารับประทานเมื่อต้นมีความสูงได้ประมาณ 10 เซนติเมตรเป็นผักที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  แม้รูปทรงของใบจะใกล้เคียงกับคื่นช่าย แต่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น ตั้งโอ๋มีลำต้นที่เตี้ยกว่า และมีขนาดใบที่ใหญ่กว่า

วิธีการปลูกผักตั้งโอ๋สามารถปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด จะปลูกลงแปลง หรือ ปลูกลงในกระถางก็ได้ เริ่มแรกให้เตรียมดินร่วนปนทรายนำไปตากแดดไว้เป็นเวลา 7-10 วัน จากนั้นใส่ปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรดด่างของดิน รวมทั้งปุ๋ยคอกลงในดินคลุกเคล้าดินให้เข้ากัน ต้นตั้งโอ๋ชื่นชอบดินร่วนปนทราย ความเป็นกรดด่างของดินอยู่ที่ 6.0-6.5 หากปลูกลงในแปลงให้ขีดช่องประมาณ  1 เซนติเมตรเว้นระยะห่าง 15 เซนติเมตร จากนั้นก็หยอดเมล็ดลงตามช่องที่ขีด โดยเว้นระยะหยอด 2-3 เซนติเมตร และกลบดินให้เรียบร้อย หากปลูกในกระถางก็ใส่ดินรองก้นและหยอดเมล็ดกลบดินได้ในทันทีเช่นกัน รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นตั้งโอ๋อายุได้ 15 วันนับตั้งแต่วันหยอดเมล็ด ควรดูแลสภาพสวนให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอป้องกันโรคที่อาจเกิดกับต้นตั้งโอ๋ และหมั่นดูไม่ให้ในแปลงผักมีความชื้นมากจนเกินไป เพราะอาจจะก่อให้เกิดโรคพืชกับต้นตั้งโอ๋ได้ โรคพืชที่เกิดกับต้นตั้งโอ๋อาจจะเป็นโรครากเน่า รวมทั้งโรคที่เกิดจากความชื้นในอากาศซึ่งหากมีความชื้นมากไป แมลงหรือเชื้อราต่างๆอาจเป็นพาหนะนำโรคชั้นดีสำหรับพืชผักตั้งโอ๋ได้นั้นเอง ส่วนการเก็บเกี่ยวต้นตั้งโอ๋ใช้ระยะเวลาแค่ 40-45 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวต้นตั้งโอ๋ไปบริโภคและส่งจำหน่ายในท้องตลาดได้ ต้นตั้งโอ๋ที่เจริญเติบโตเต็มที่สามารถโตมีความสูงถึง 3 ฟุตเลยทีเดียว ฤดูกาลที่ปลูกตั้งโอ๋ได้ผลดีที่สุดคือช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมหรือในฤดูหนาว

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook