สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หน่อไม้ วัตถุดิบทำอาหารชั้นดี

หน่อไม้ เป็นผักที่มีสารอาหารครบถ้วน และยังมีรสชาติกรอบอร่อย เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพื่อนๆ เกษตรกรบางรายยังสามารถปลูกหน่อไม้ส่งขายได้ราคาดีอีกด้วย ยิ่งถ้าปลูกหน่อไม้นอกฤดูกาล สามารถขายหน่อไม้ได้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิม โดยแต่เดิมนั้นมีการนำหน่อไม้จากธรรมชาติมาเพาะพันธุ์ เพื่อปลูกหน่อไม้ไว้ขาย แต่หน่อไม้ดังกล่าวกลับให้ผลผลิตไม่มากพอและยังมีคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการของเพื่อนๆ เกษตรกร การเลือกพันธุ์หน่อไม้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการเพาะพันธุ์หน่อไม้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะหากเราได้หน่อไม้พันธุ์ดีมาเพาะพันธุ์แล้ว เราก็จะสามารถกำหนดผลผลิตในแต่ละครั้งได้ และยังควบคุมพันธุ์หน่อไม้ ให้ได้พันธุ์คุณภาพตรงตามความต้องการได้อีกด้วย

หน่อไม้ เป็นผักที่มีลำต้นงอกมาจากในดิน ลำต้นบริเวณใต้ดินจะมีเหง้าอยู่  บริเวณเหง้าจะมีราก ระบบรากของหน่อไม้จะเป็นรากเนื้อและรากฝอย ลำต้นปกคลุมด้วยใบสีเขียว วิธีการปลูกหน่อไม้ให้ได้พันธุ์ดี ก็คือ การปลูกโดยการเพาะเมล็ด โดยจะต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อที่จะได้พันธุ์หน่อไม้ที่ให้ผลผลิตมากและมีคุณภาพดีพร้อมส่งออกขายได้ราคาสูง วิธีการปลูกหน่อไม้ ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเกษตรกรเริ่มจากการเตรียมดิน โดยจะต้องพรวนดินและตากดินไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก จากนั้นใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก รวมทั้งปุ๋ยวิทยาศาสตร์และปูนขาวเล็กน้อย เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกหน่อไม้ ขุดดินยกร่องให้มีขนาดสูง 30 เซนติเมตร มีความกว้างและความยาว 1×10 เมตร และให้หยอดเมล็ดลงหลุมลึกประมาณ 2 เซนติเมตรลงในแปลง เว้นระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร และกลบดินให้เรียบร้อย เมื่อเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วให้นำฟาง หรือ หญ้าแห้งมาคลุมดิน และรดน้ำให้ทั่วทั้งแปลง รอเวลาไม่นาน ประมาณ 10-15 วันไผ่ก็จะงอกออกจากเมล็ดแล้ว

หากเพื่อนๆเกษตรกรสังเกตเห็นเมล็ดแตกหน่อมีใบงอกขึ้นมา ก็สามารถใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักต่างๆ เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นในเร็ววัน ส่วนวิธีการเพาะกล้า หรือ เพาะเมล็ดลงถุงก่อนย้ายลงแปลงก็เพียงแค่นำดินร่วน และเศษใบไม้รวมทั้งขี้เถ้าแกลบ และปุ๋ยอินทรีย์มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็นำดินใส่ถุงเพาะชำ และหยอดเมล็ดลงในถุง เมื่อเมล็ดแตกหน่อออกใบก็สามารถย้ายกล้าลงแปลงได้ในทันที ส่วนการเตรียมดินแปลงนั้นก็มีการพรวนดินตากแดดไว้เช่นเดิมเลย และให้นำปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับดินเหมือนเดิมเช่นกัน จากนั้นสามารถย้ายกล้าหน่อไม้ลงแปลงได้แล้ว รอเวลาเพียงแค่ 4 เดือน ก็สามารถเก็บหน่อไปบริโภคและนำไปจำหน่ายได้

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook