สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ฝรั่ง ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง

ฝรั่ง เป็นผลไม้ยอดฮิตเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เป็นผลไม้ที่ทานได้ทั้งเปลือก มีรสชาติ กรอบ หวานมันอร่อย เป็นผลไม้ที่อุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามิน มีวิตามินซีสูง และช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเพราะในฝรั่งมีเส้นใยอาหารสูง ในบ้านเรานอกจากจะนิยมทานฝรั่งผลดิบโดยตรงแล้ว ยังมีการนำฝรั่งมาแปรรูปเป็นฝรั่งแช่บ๊วยจะได้รสชาติหวานกรอบมัน ออกรสบ๊วยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย มีเกษตรกรหลายรายที่ปลูกสวนฝรั่งเป็นอาชีพหลักขายส่งผลไม้เลิศรสนี้ทำรายได้ดี เพราะฝรั่งเป็นพืชผลที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย ทั้งยังทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นพืชผลที่ชื่นชอบแสงแดดเป็นอย่างมากเหมาะเป็นพืชผลที่เพาะปลูกในสภาพอากาศบ้านเรา

ฝรั่ง เป็นพืชไม้ผลที่มีส่วนสูงประมาณ 3 เมตร มีกิ่งก้านต่ำ ลำต้นมีสีน้ำตาลปนแดง และสีน้ำตาลปนเขียว เมื่อต้นฝรั่งมีอายุเพิ่มมากขึ้นเปลือกของลำต้นก็จะค่อยๆลอกออก ใบฝรั่งมีลักษณะเรียว เห็นลายใบชัด เป็นใบคู่สีเขียวอ่อน ส่วนผลฝรั่งจะกลมแป้นเล็กน้อยมีสีเขียวอ่อนเช่นกัน ฝรั่งที่นิยมทานผลสดจะมีหลากหลายสายพันธุ์ ในบ้านเราจะนิยมปลูกฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง และ ฝรั่งไร้เมล็ด เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้องการอย่างมากจากท้องตลาด

วิธีการปลูกฝรั่ง เริ่มจากการเตรียมดินโดยการไถพรวนตากแดดไว้ เป็นเวลา 7-15 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆ จากนั้นขุดหลุมให้มีความกว้างยาวลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก หรือ ใครจะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ ใส่แกลบลงไปรองก้นหลุมด้วยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มอาหารให้ดิน เพียงเท่านี้เพื่อนๆเกษตรกรก็สามารถนำกล้าฝรั่งที่เตรียมไว้ลงปลูกได้ เมื่อกลบดินเรียบร้อยแล้วรดน้ำในแปลงปลูกให้ชุ่ม วิธีการดูแล ให้รดน้ำต้นฝรั่ง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ฝรั่งต้นที่กำลังโตไม่ใหญ่มากให้บำรุงต้นด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จะช่วยให้ต้นฝรั่งเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการปลูกและการดูแลต้นฝรั่งแล้วเกษตรกรยังมีเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตของฝรั่งหลากหลายวิธีกันอีกด้วย มีทั้งเทคนิคการตัดยอด หรือ เด็ดยอด รวมทั้งการโน้มกิ่งเพื่อให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการตัดยอดเป็นวิธีที่ง่ายเพียงแค่ใช้กรรไกรตัดบริเวณปลายยอดนับขั้นมาได้หนึ่งศอก จากนั้นก็เตรียมไม้เพื่อค้ำยันกิ่ง ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนต้นฝรั่งก็จะให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อผลฝรั่งมีขนาดใหญ่กว่าลูกมะนาวให้ใช้ถุงพลาสติกขนาด 6×14 นิ้ว ห่อผลฝรั่งและใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อทับอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ได้ลูกฝรั่งมีผิวเรียบสวย และป้องกันแมลงรบกวน รอเวลาประมาณ 2 เดือนก็สามารถเก็บฝรั่งไปบริโภคและส่งจำหน่ายรวมทั้งนำไปแปรรูปได้แล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook