สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การตอนกิ่งฝรั่ง ตอนง่ายได้ต้นแข็งแรง

ฝรั่ง เป็นพืชผลที่ได้รับการนิยมบริโภคในเมืองไทยบ้านเรากันอย่างมากมาย เพราะมีรสชาติ หวาน กรอบอร่อย โดยอย่างยิ่งฝรั่งพันธุ์ไร้เมล็ดมีเพื่อนๆ เกษตรกรเพาะปลูกส่งขายกันจำนวนมาก ปัจจุบันมีการนำฝรั่งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด เช่น ฝรั่งอบแห้ง เครื่องดื่มน้ำฝรั่ง และ แยมฝรั่ง เมื่อฝรั่งเป็นผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการมากขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องคิดค้นวิธีการขยายพันธุ์ต้นฝรั่งโดยลดเวลาในการปลูก และยังสามารถเพาะปลูกฝรั่งได้พันธุ์เดิม โดยไม่กลายพันธุ์อีกด้วย วิธีนั้นก็คือ การตอนฝรั่ง โดยตอนกิ่งจากฝรั่งพันธุ์ดีนำมาลงปลูกได้ต้นใหม่ นอกจากจะใช้เวลาไม่นานแล้วยังทำให้สามารถเลือกต้นพันธุ์ในการปลูกได้อีกด้วย

วิธีการตอนกิ่งของต้นฝรั่ง ก็สามารถทำได้เหมือนวิธีการตอนกิ่งพืชพันธุ์โดยทั่วไป เพื่อนๆเกษตรกรจะต้องเลือกกิ่งพันธุ์ โดยจะต้องเป็นกิ่งต้นฝรั่งที่ไม่อ่อน หรือ แก่ จนเกินไป หรือ เรียกอีกอย่างว่าเป็นกิ่งเพสลาด ทั้งควรเป็นกิ่งที่ไม่มีโรครวมทั้งแมลงต่างๆ แต่หากเพื่อนๆเกษตรกรมีแต่ต้นพันธุ์ฝรั่งกิ่งแก่ ก็เพียงแค่ตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งรอให้กิ่งใหม่งอกก็สามารถตอนจากกิ่งใหม่ได้เลย

ขั้นตอนต่อมา คือการตอนกิ่ง โดยสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมมากที่สุดก็คือ การควั่นกิ่ง นิยมทำกับพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด รวมถึงการตอนกิ่งไม้ผล และ เหมาะกับการตอนกิ่งฝรั่งด้วย เป็นวิธีที่เหมาะกับพืชพันธุ์ที่สามารถขูดลอกเอาเปลือกออกได้ไม่ยาก โดยวิธีทำจะนำมีดที่ใช้สำหรับตอนกิ่งโดยเฉพาะ มาควั่นรอบๆกิ่งที่ต้องการจะตอน เป็นวงแหวนสองวง โดยระยะห่างระหว่างวงแหวนประมาณความยาวของเส้นรอบวงดังกล่าว ทำการควั่นกรีดรอยแผลบนลงล่างเพื่อลอกเอาเปลือกออก โดยใช้มีดลอกขูดจนเอาเมือกบนบริเวณรอบไม้ออกจนหมด จากนั้นให้เตรียมตุ้มตอน นั้นก็คือ เปลือกมะพร้าวที่มัดไว้เป็นก้อนใช้สำหรับตอนกิ่งโดยเฉพาะ ไปแช่ในน้ำนำขึ้นบีบน้ำออกหมาดๆ เตรียมถุงพลาสติก นำมาใส่ตุ้มตอนผูกถุงให้แน่น กรีดตุ้มให้ยาวตามรอยควั่นและนำมาหุ้มแผลที่ควั่นไว้ ก่อนที่จะมัดหัวและท้ายแผลรอยควั่นให้เรียบร้อยโดยจะต้องมัดให้แน่น เพื่อไม่ให้ตุ้มขยับได้และเพื่อให้รากได้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น วิธีการดูแลก็ให้หมั่นดูบริเวณถุงพลาสติกให้มีความชื้นอยู่สม่ำเสมอ หากมีความชื้นพอดีบริเวณถุงพลาสติกก็จะมีไอน้ำเกาะอยู่ แต่ถ้าหากไม่มีไอน้ำต้องรดน้ำบริเวณกิ่งที่ตอน หรือ บริเวณตุ้มตอน ทั้งควรป้องกันไม่ให้แมลงมาทำร้ายกิ่งก้านฝรั่งที่ตอนด้วย รอระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน จะสังเกตเห็นว่ามีรากงอกแทงออกมาจากตุ้มตอน ให้รอจนกว่ารากเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลและปลายรากมีสีขาวเพียงเท่านี้ก็สามารถนำกิ่งตอนไปชำลงดินที่เตรียมไว้ได้เลย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook