สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

การเสียบกิ่งมะนาวบนตอส้มโอ

บทความนี้เราจะเล่าถึงการเสียบกิ่งมะนาวบนตอส้มโอ ซึ่งต้นมะนาว นับว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่มักจะขายได้ราคาดีอยู่เสมอ ยิ่งในปัจจุบันราคาผักมีราคาสูงขึ้น ทำให้มะนาวมีราคาสูงมากขึ้นด้วย เพียงแค่มีการปรับปรุงสายพันธุ์มะนาวเล็กน้อยก็สามารถปลูกส่งขายเป็นอาชีพหลักได้ โดยมะนาวสายพันธุ์ทั่วไปมักจะมีขนาดของผลค่อนข้างเล็กและให้ผลผลิตในบางช่วงเวลาได้ไม่มาก บางครั้งอาจจะมีรสชาติเปลือกฝาดมาก และที่สำคัญบางสายพันธุ์ก็อาจจะให้เนื้อและน้ำน้อย แต่ในปัจจุบันในบ้านเรา ได้มีเพื่อนๆ เกษตรกรบางรายคิดค้นการปลูกต้นมะนาว ให้ได้มะนาวพันธุ์ดี มีลำต้นรวมทั้งรากที่แข็งแรง สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตดก ได้ลูกมะนาวขนาดใหญ่ตลอดทั้งปี เนื้อแน่น น้ำเยอะ ที่สำคัญมะนาวพันธุ์ใหม่นี้ยังเป็นที่ต้องการตามท้องตลาดอย่างมาก โดยมะนาวดังกล่าวเกิดจากการที่นำกิ่งมะนาวมาเสียบกิ่งบนตอส้มโอ ซึ่งนอกจากจะให้พันธุ์มะนาวที่มีขนาดใหญ่ เนื้อแน่นแล้ว ยังทำให้เปลือกมะนาวมีรสชาติไม่ขมอีกด้วย

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มะนาวเป็นพืชผักสวนครัว มีลำต้นไม่สูงมากนัก แตกกิ่งก้านต่ำลักษณะทรงพุ่ม มีใบเรียบเรียวยาวสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวเข้ม มีดอกสีขาวอมเหลือง มักจะออกดอกออกผลตลอดทั้งปี ผลของมะนาวจะมีลักษณะกลมคล้ายส้มมีสีเขียว สีเหลือง ไปจนสีเขียวอมเหลือง เนื้อของมะนาวแบ่งเป็นกลีบคล้ายส้มมีน้ำเยอะ ให้รสเปรี้ยว และเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับส้มโอ

วิธีการเสียบกิ่งมะนาวบนตอส้มโอสามารถทำได้ไม่ยาก ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเกษตรกรเลือกกิ่งมะนาวและตอส้มโอ สายพันธุ์ที่ต้องการจะปลูก โดยจะต้องเลือกกิ่งมะนาวและตอส้มโอที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป ลำต้นมีความสมบูรณ์ ไม่มีประวัติโรคพืชและไม่แมลงศัตรูพืช เพื่อให้ต้นมะนาวเสียบกิ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดี จากนั้นใช้มีดหรือคัดเตอร์ที่คมกริบ กรีดบริเวณตอส้มโอให้เป็นแผลโดยมีความลึกประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อให้สามารถเสียบกิ่งมะนาวได้ ใช้คัดเตอร์ตัดกิ่งมะนาวเฉียงให้เป็นฟันปลาฉลามให้ยาวประมาณ 1 นิ้ว และนำกิ่งมะนาวมาทาบเสียบกิ่งลงไปบนตอส้มโอที่กรีดแผลไว้  ให้บริเวณแผลระหว่างกิ่งมะนาวและตอส้มโอติดกันพอดี จากนั้นนำสก๊อตเทปมาพันกิ่งให้แน่น และนำถุงพลาสติกใสมาคลุมก้านมะนาวที่เสียบไว้และใช้เชือกฟางมัดปากถุงให้แน่น ก่อนที่จะนำต้นมะนาวที่ผ่านการเสียบกิ่งเรียบร้อยแล้วไปไว้ในที่ร่ม โดยระยะเวลาที่รอให้กิ่งมะนาวและตอส้มโอติดกันนั้นเรียกว่า การอบกิ่ง โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 วัน หรือ อาจจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการได้รับอาหารรวมทั้งน้ำของต้นมะนาวเสียบกิ่งบนตอส้มโอ เมื่อต้นมะนาวเสียบกิ่งบนตอส้มโอสำเร็จแล้วก็สามารถย้ายปลูกลงแปลงได้เลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook