สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

อาหาร และการให้อาหารไก่ไข่

อาหารและการให้อาหารไก่ไข่ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก  ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ได้คุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงพันธุ์ไก่ที่นำมาเลี้ยงแล้ว เพื่อนๆ เกษตรกรก็จะต้องคำนึงถึงการให้อาหารไก่ไข่ที่ต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอเพื่อใช้ในการออกไข่ให้ได้คุณภาพ ดังนั้นต้นทุนการผลิตไข่ไก่นั้นจะมีค่าใช้จ่ายไปกับค่าอาหารมากที่สุด หากเพื่อนๆเกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่และยังรักษาคุณภาพของอาหารไก่ไข่ ให้ไก่ไข่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการออกไข่ได้แล้ว ก็ยิ่งช่วยเพิ่มกำไรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างมาก

สารอาหารที่จำเป็นต่อไก่ไข่นั้นได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  เกลือแร่ และวิตามิน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายของไก่ไม่แพ้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น นอกจากจะช่วยให้ร่างกายของไก่สดชื่นแล้ว ยังช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายของไก่ได้อีกด้วย

อาหารไก่ไข่นั้นมี 4 แบบด้วยกันครับ แบบแรกคือ อาหารผสม อาหารผสมคือการนำอาหารที่ได้จากธรรมชาติ รวมทั้งได้จากการปรุงรสมาผสมวัตถุดิบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำไปให้ไก่ โดยอาหารที่ใช้จะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วน ส่วนแบบที่สองเรียกว่า หัวอาหาร เป็นอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีน จากพืชและสัตว์ รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ ครบถ้วน มีขายสำเร็จรูป มักจะนำมาผสมกับพืชผักต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น อาจจะเป็น ข้าวโพด หรือ ข้าวฟ่าง หรือผักต่างๆ ก็ได้ เพื่อให้ไก่ไข่ได้รับสารอาหารได้อย่างครบถ้วนเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เพื่อนๆ เกษตรกรมักจะให้อาหารไก่ด้วยวิธีการผสมหัวอาหาร เพราะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ แบบที่สาม คือ อาหารอัดเม็ด หรือ อาหารไก่สำเร็จรูป เป็นการนำสารอาหารต่างๆ มาผ่านกรรมวิธีการผลิตจนกลายเป็นอาหารอัดเม็ด ที่สามารถนำไปให้ไก่ไข่กินได้ในทันที แต่อาหารไก่สำเร็จรูปมีราคาสูงอาจจะต้องใช้เงินทุนเยอะในการจัดหาอาหารมาให้ไก่ไข่ ส่วนในแบบที่สี่ คืออาหารเสริม อาหารพวกวิตามิน รวมทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุต่างๆ เพื่อช่วยให้ร่างกายไก่ไข่แข็งแรงและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

การให้อาหารไก่ไข่นั้น จะให้ตามช่วงอายุของไก่ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นไก่ไข่เล็กที่มีอายุประมาณ 6-14 สัปดาห์ ต้องให้สารอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนสูง ซึ่งมีต้นทุนที่สูงตามไปด้วย อาจจะใช้หัวอาหารผสมกับข้าวโพดหรือผักต่างๆ  หรือ จะให้เป็นอาหารสำเร็จรูปเพื่อให้ไก่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ หากไก่ไข่เข้าสู่วัยสาว ประมาณ 14-20 สัปดาห์ ก็จะต้องให้ลดโปรตีนลงมาเล็กน้อย  โดยสัดส่วนของการให้อาหารนั้นขึ้นอยู่กับพันธุ์ อายุของไก่ ยิ่งเราปรับได้เหมาะสมกับวัยของไก่แล้ว ทำให้ไก่ไข่ออกไข่ให้ผลผลิตได้อย่างมากมาย และยังลดต้นทุนค่าผลิตได้อีกด้วย

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook