สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

วิธีกำจัดรากต้นไม้

ในบ้านเราทุกบ้านส่วนมากจะปลูกต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากสามารถปลูกไม้ใหญ่ไว้เพื่อให้ร่มเงาในบริเวณบ้าน ทั้งยังปลูกไว้เพื่อกำบังแสงแดดกำบังลม และปลูกไว้เป็นกำแพงตามธรรมชาติ ทั้งยังสามารถปลูกพืชพันธุ์ไม้ใหญ่ไว้ประดับประดาสวนให้แลดูสวยงามร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น บ้างก็ปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอยประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งไว้บริโภคผล การปลูกต้นไม้นั้นไม่เพียงแต่ดูแลในระหว่างการปลูก ในเรื่องของการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น แต่ยังจะต้องดูแลไปถึงการตัดแต่งกิ่ง รวมทั้งการกำจัดรากต้นไม้ที่อาจจะชอนไชส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบริเวณสิ่งปลูกสร้าง หรือ ไปแย่งอาหารของพืชต้นอื่นอีกด้วย การกำจัดรากต้นไม้ควรทำอย่างถูกวิธี เพราะต้นไม้จะมีรากไว้เพื่อยึดโยงลำต้นไว้กับดิน หากกำจัดรากไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นล้มลง หรือ หยุดการเจริญเติบโตลงได้

ต้นไม้ที่ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน หรือ ควรตัดแต่งกำจัดรากของต้นไม้อยู่บ่อยๆก็มักจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากชอนไชอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก เช่น ต้นหูกระจง ต้นไผ่ ต้นพญาสัตบรรณ ต้นมะม่วง ต้นก้ามปู ต้นขนุน รวมทั้งต้นหูกวางเป็นต้น

วิธีการกำจัดรากต้นไม้ ให้เริ่มจากการพิจารณารูปร่างและกิ่งก้านใบของต้นที่จะกำจัดรากบางส่วนทิ้ง หากลำต้นของต้นไม้ต้นนั้นลาดเอียงไปทิศใดทิศหนึ่งตรงกันข้ามกับรากที่ต้องการจะตัดทิ้ง เราควรที่จะตัดแต่งทรงพุ่มตัดกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นออกก่อน เพื่อให้รากรับน้ำหนักต้นไม้น้อยลงและมีความพร้อมที่จะได้รับการกำจัดรากบางส่วนออกไปได้ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของการตัดกิ่งจึงควรพิจารณารูปร่างของลำต้น และขนาดของกิ่งก้านใบบนลำต้น เพื่อให้รากที่เหลือยังคงรับน้ำหนักของต้นไม้ต้นนั้นได้ ขั้นตอนต่อมาให้ศึกษาว่าต้นไม้ดังกล่าวมีรากแบบไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วต้นไม้จะมีรากแก้วเฉพาะต้นที่กำลังเจริญเติบโตเท่านั้น เมื่อต้นไม้โตขึ้นรากแก้วก็จะค่อยๆ หายไปและเปลี่ยนเป็นรากแขนง

สำหรับขั้นตอนการตัดแต่งราก ให้ทำการขุดเปิดหน้าดินออก ให้มีความลึกจนเห็นบริเวณรากที่อยู่ใต้ดิน บริเวณที่เปิดหน้าดินออก ให้เปิดบริเวณรากที่ต้องการจะตัด หรือ ฝั่งที่รากอาจกระทบสิ่งก่อสร้าง หรือ ต้นไม้ต้นอื่นได้ โดยให้ตัดรากที่รบกวนออกประมาณ 50 เซนติเมตร โดยนับจากบริเวณสิ่งก่อสร้าง หรือ ต้นไม้ต้นอื่นที่โดนรบกวน เมื่อตัดรากไม้ออกเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการกลบหน้าดินให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจัดรากต้นไม้ใหญ่ที่มารุกรานแย่งอาหารต้นไม้ชนิดอื่น รวมทั้งมาสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างกันได้แล้ว แม้จะมีสารเคมีบางชนิดที่สามารถกำจัดรากไม้ได้ แต่การกำจัดด้วยวิธีการตัดออก นับว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook