สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ต้นหูกระจง ไม้ประดับให้ร่มเงา

ต้นหูกระจง เป็นไม้ประดับยืนต้นที่ได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามและปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงาในบ้าน มีชื่อมงคลเรียกอีกชื่อว่า ต้นแผ่บารมี เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่า หากปลูกไว้ในสถานที่ใดหรือบ้านเรือนใดผู้อยู่อาศัยในสถานที่นั้นจะมีบารมีเจริญรุ่งเรือง มีผู้ให้การยอมรับนับถือ ทำให้ต้นไม้ชนิดนี้มักถูกนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ ทั้งจากความเชื่อและทรงของลำต้นและกิ่งก้านที่สวยและให้ร่มเงาได้ดี

ต้นหูกระจงเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นตั้งตรงให้ใบมันวาวรูปหูกระจง หรือคล้ายทรงไข่ ลักษณะสวยงามแปลกตา ใบของต้นหูกระจงจะมีลักษณะคล้ายกับต้นหูกวาง แต่ต้นหูกวางจะให้ใบที่ใหญ่กว่า ต้นหูกระจงที่ปลูกในไทยจะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ หูกระจงธรรมดา หูกระจงแคระ รวมทั้งหูกระจงหนาม สายพันธุ์ที่ปลูกกันมากในบ้านเรามักจะปลูกหูกระจงธรรมดา และ หูกระจงแคระ เพราะเป็นพันธุ์ที่หาซื้อได้ง่ายทั่วไป ปลูกง่ายดูแลไม่ยาก นอกจากนี้ในปัจจุบันยังนิยมเพาะปลูกต้นหูกระจงด่างเป็นไม้สวยงามอีกด้วย ลักษณะใบจะมีใบด่างสวยเป็นที่นิยมของกลุ่มนิยมพันธุ์ไม้ที่ชอบไม้สวยงามและต้นไม้หายากกันอย่างมากเลยครับ

ส่วนวิธีการปลูกต้นหูกระจง สามารถปลูกได้โดยการตอนกิ่ง และการเพาะเมล็ด แต่วิธีที่นิยมมากสุดก็คือการเพาะเมล็ด วิธีการเพาะเมล็ด โดยนำเมล็ดของต้นหูกระจงที่ได้ไปแช่น้ำและนำไปแกะเปลือกออก เตรียมดินโดยการนำดินไปไถพรวนตากแดดเพื่อกำจัดวัชพืช ให้เตรียมหลุมปลูกไว้พอประมาณ จากนั้นนำเมล็ดหยอดใส่ในหลุมกลบดินและรดน้ำให้ชุ่ม หากเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ ให้นำดินที่เตรียมไว้ใส่ในกระบะ นำเมล็ดหยอดใส่ในกระบะเพาะกลบดินและรดน้ำให้ชุ่มเช่นกัน

เมล็ดที่เพาะในกระบะเมื่อเมล็ดแตกหน่อออกใบแล้ว ก็ให้ทำการย้ายกล้าต้นหูกระจงลงปลูกในบริเวณที่ต้องการจะปลูกได้ในทันที ต้นหูกระจงเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแสงแดด แนะนำให้ปลูกไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง ส่วนการดูแล ต้นหูกระจงเป็นไม้ที่ชอบน้ำมาก เพียงแค่ให้น้ำรดน้ำให้ชุ่ม ใส่ปุ๋ยเพียงพอ รวมทั้งตัดแต่งกิ่งต้นหูกระจงอยู่เสมอต้นกระจงก็จะเติบโตได้เร็ว

ข้อควรคำนึงสำหรับผู้ปลูกต้นหูกระจงในบริเวณบ้าน ควรปลูกให้ห่างจากบ้าน เพราะ ต้นหูกระจงมีระบบรากที่แข็งแรงทนทานสูงและรากมักจะเจริญเติบโตแผ่วงกว้างไปยังบริเวณต่างๆ และอาจจะไปทำลายสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างของบ้านได้ จึงควรปลูกต้นหูกระจงไว้ให้ห่างจากบ้าน เพียงเท่านี้ก็สามารถปลูกต้นหูกระจงไว้ประดับบ้านสวยงาม และให้ร่มเงาภายในบริเวณบ้านแล้วครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook