สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

ปรง ไม้ประดับสำหรับจัดสวน

ปรง เป็นไม้ประดับสวยงามประเภทหนึ่ง ซึ่งจะมีใบและลำต้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีใบแบบขนนก ลักษณะการออกใบของต้นปรงนั้นสวยแปลกตา เหมาะสำหรับนำมาประดับบริเวณบ้าน และใช้ในงานพิธีต่างๆ แม้จะเป็นไม้ประดับใบที่ไม่ได้มองเห็นดอกเด่นชัด แต่ด้วยความแปลกของต้นปรงที่มีลักษณะสวยงามเฉพาะตัว จึงทำให้ต้นปรงกลายเป็นพันธุ์ไม้ประดับที่นิยมนำมาจัดสวนปลูกประดับบริเวณบ้านกันมากขึ้นในปัจจุบัน ความพิเศษของต้นปรงนั้นไม่เพียงแต่มีรูปร่างสวยงามแปลกตา แต่ยังสามารถนำส่วนต่างๆของปรงมาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง เมล็ดนำมาเป็นส่วนผสมเป็นยาสมุนไพร ใบนำมาใช้ตกแต่งประดับในงานพิธี และส่วนของแกนอ่อนของต้นปรงสามารถนำมาทำอาหารได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้แล้ว ต้นปรงก็มีพิษก่อนนำส่วนใดมาทำอาหาร เพื่อนๆก็ควรที่จะกำจัดพิษของปรงให้หมดก่อนเพราะหากบริโภคปรงที่มีพิษไปแล้ว ก็อาจจะทำให้อาเจียนและได้รับอันตรายต่อร่างกายได้

ปรง จัดเป็นพืชขนาดเล็ก ที่มีลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าวและต้นปาล์มเนื่องจากมีใบคล้ายรูปขนนกเช่นกัน แต่ต้นปรงจะมีใบงอกออกมารอบๆกลางยอดของต้น แถมยังเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้า โดยในปีหนึ่งอาจมีใบงอกมาแค่ใบเดียวเท่านั้น แต่ต้นปรงก็สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดี ทนทาน

ต้นปรงที่นิยมปลูกในไทยมี 4 สายพันธุ์ได้แก่ ปรงทะเล หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะพร้าวเต่าทะเล มักพบขึ้นบริเวณชายหาดริมทะเล ส่วนอีกพันธุ์คือ ปรงประจวบ โดยจะมีลำต้นสูงไม่เกิน 3 เมตร และยังมีพันธุ์ปรงเหลี่ยม และพันธุ์ปรงญี่ปุ่นซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศ

การปลูกต้นปรงไม้ประดับ ไว้สำหรับประดับสวน หรือ บริเวณบ้านนั้นมักจะปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ดได้อย่างเดียว เพราะต้นปรงไม่สามารถเพาะพันธุ์โดยวิธีอื่นได้  ต้นปรงจะเจริญเติบโตเร็วหากปลูกในดินร่วนปนทราย แต่ต้นปรงก็สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด วิธีแรกให้นำเมล็ดปรงมาปลอกเอาเปลือกออก จากนั้นก็ทำการกะเทาะเมล็ดเพื่อกระตุ้นให้เมล็ดปรงออกหน่อได้เร็วขึ้น และก่อนปลูกให้นำเมล็ดไปแช่ในน้ำก่อนปลูก นำดินร่วนปนทรายที่ผ่านการตากแดดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อกำจัดวัชพืช จากนั้นนำดินมาใส่ในกระบะเพาะเมล็ดและทำการหยอดเมล็ดปรงที่เตรียมไว้ลงในกระบะเพาะได้เลย ให้วางกระบะเพาะไว้บริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง หากสังเกตเห็นเมล็ดแตกหน่อมีใบงอกออกมา รอให้ใบมีความยาวประมาณหนึ่งคืบ ก็สามารถย้ายกล้าต้นปรงไปปลูกในบริเวณที่ต้องการที่มีแสงแดดจัดๆได้ครับ ใครอยากลองปลูกต้นปลงก็สามารถไปลองปลูกกันได้ครับ เป็นไม้ประดับที่ปลูกง่าย ทนทาน

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook