สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายน้ำจืด

สาหร่ายหางกระรอก มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Hydrilla เป็นพรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำที่มีช่วงชีวิตในการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ โดยอาศัยอยู่ใต้น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ เป็นต้น มีลำต้นอยู่ใต้น้ำเป็นสายยาวทอดแผ่ไปตามความลึกของแหล่งน้ำได้ถึง 3 เมตร แล้วหยั่งรากเกาะติดบริเวณดินใต้น้ำ ลำต้นแตกกิ่งและก้านจำนวนมาก มีใบเล็กเรียวไร้ก้าน ขอบใบเป็นฟันเลื่อยซี่เล็กๆ สีเขียวเข้ม อยู่ใต้น้ำ และจะแตกดอกสีขาวบริเวณผิวน้ำ สาหร่ายชนิดนี้จะพบได้มากในทวีปเอเชียที่มีภูมิอากาศร้อนและยังพบครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2493-2494 โดยถูกนำเข้าไปเป็นพืชในพิพิธิภัณฑ์สัตว์น้ำในไมอามี่และแทมป้า และกระจายทั่วไปในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วฟลอริด้า ทั้งแหล่งน้ำที่ตื้นเขินและแหล่งน้ำลึก ขยายพันธุ์รวดเร็วจนก่อให้เกิดน้ำเสียตามมา จนถูกบัญญัติให้เป็นวัชพืชรุกรานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามรายการ USDA Noxious Weed List และ UF/IFAS Assessment lists ที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด และรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณเพื่อกำจัดมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามพรรณไม้น้ำต่างๆ ยังคงมีโอกาสในตลาดอีกมาก เนื่องจากมีตลาดรองรับมากมาย ทั้งใช้ในตู้ปลาสวยงามเพื่อเป็นที่ซ่อนตัวให้แก่สัตว์เลี้ยงตามธรรมชาติ ช่วยทำให้น้ำในตู้ปลาใส และสามารถใช้ในบ่อเลี้ยงปลาและกุ้ง เพื่อให้เป็นแหล่งพักพิง เกาะเกี่ยวของสัตว์น้ำและยังเป็นอาหารตามธรรมชาติให้แก่สัตว์น้ำ ช่วยลดต้นทุนเรื่องอาหารในฟาร์มได้ด้วย ขณะเดียวกันยังช่วยบำบัดน้ำในบ่อ ปรับสภาพน้ำเพิ่มอ๊อกซิเจนในบ่อได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้นแล้วสาหร่ายชนิดนี้ยังถูกจัดเป็นพืชที่นิยมมาใช้ในการทดลองในการศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชในการทดลองต่างๆ อีกด้วย เพราะเป็นพืชน้ำที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว และเห็นผลได้ชัดนั่นเอง หลายพื้นที่จะนำสาหร่ายที่หาได้ง่ายในแหล่งน้ำมาเป็นอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงหมูและเป็ดด้วย

การเพาะขยายพันธุ์สาหร่ายหางกระรอกนั้น สามารถทำได้ด้วยการชำน้ำ หรือจะโยนลงบ่อกว้างที่มีแสงแดดส่องถึงได้ดีก็จะสามารถเจริญเติบโตได้โดยง่าย หรือจะปักลงในดินโคลนใต้น้ำก็ได้เช่นกัน แต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั้น ได้แก่ แสง ซึ่งส่งผลต่อลักษณะของสาหร่าย ส่วนของอุณหภูมิในน้ำนั้นควรเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะสม และแร่ธาตุในแหล่งน้ำก็ส่งผลต่อคุณภาพของสาหร่ายเช่นกัน เพื่อนๆ เกษตรกรที่คิดจะขยายพันธุ์เพื่อนำไปจำหน่ายควรต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้และถ้าให้ดีจะขยายพันธุ์เป็นสาหร่ายหางกระรอกอินทรีย์จะยิ่งเป็นผลดีมากเลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook