สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่ https://tarr.arda.or.th/ปี 2565

หอยปัง หอยน้ำจืดพบทั่วไปในประเทศไทย

หอยปัง คือ หอยน้ำจืด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pila scutata พบการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนามและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น เป็นหอยที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็ก มีความสูงของเปลือกหอยประมาณ 5 เซนติเมตร มักพบได้ในแหล่งน้ำจืดที่มีน้ำไหลเอื่อยๆ หรือน้ำนิ่ง ยกตัวอย่างเช่น นาข้าว แอ่งน้ำ บ่อน้ำ คลอง  และห้วย หอยชนิดนี้เริ่มรู้จักกันมากขึ้นเพราะถูกนำมาใช้ประกอบอาหารและนำมาควบคุมวัชพืชในตู้เลี้ยงปลาสวยงาม แต่ปัจจุบันในประเทศไทยเราได้รับความนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารมากกว่า ทำให้ปริมาณของหอยปังตามธรรมชาติลดน้อยลงอย่างมาก ทำให้เกิดเป็นอาชีพการเลี้ยงหอยปังโดยการเลี้ยงนั้นใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดผลผลิตเต็มที่ เช่นการเลี้ยงในกระชังหรือตาข่ายในคลองหรือการสร้างบ่อซีเมนต์ที่มีการตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติ และต้องเป็นน้ำสะอาดไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี

ลักษณะของเปลือกหอยปัง จะมีเปลือกสีเขียวมะกอกหรือน้ำตาลปนเขียวและมีแถบวนเป็นเกลียว มักจะลอยอยู่บนผิวน้ำ ต่างจากหอยขมที่ชอบอยู่ในดินใต้น้ำ ด้วยขนาดของหอยปังที่ใหญ่กว่าหอยโข่งทำให้ได้เนื้อหอยที่มากกว่าจึงเป็นที่นิยมนำมาบริโภค เพราะมีเนื้อหนาทั้งนุ่มทั้งเหนียว เมนูเด็ดคงหนีไม่พ้นก้อยหอยปังหรือส้มตำหอยนั่นเองครับ สำหรับการเลี้ยงหอยชนิดนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องความสะอาดของน้ำ หากเลี้ยงในน้ำที่สะอาดแล้วจะทำให้หอยมีอัตราการรอดสูง เติบโตเร็ว ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีก็สามารถนำไปขายต่อได้ โดยอาจจะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่ไม่กินพื้นที่และไม่สิ้นเปลืองน้ำมากนัก ใน1บ่อสามารถปล่อยหอยลงไปได้ 20 ตัวน้ำในบ่อควรใช้น้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติเติมลงไปให้มีความสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร หากใช้น้ำประปาควรเปิดน้ำพักไว้ประมาณ 3 วัน เพื่อให้คลายกลิ่นคลอรีนออกให้หมด แล้วเติมแร่ธาตุรวมและเกลือแร่ลงไปในบ่อ และต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกเดือนหรือทุกครั้งที่สังเกตพบว่าน้ำเริ่มสกปรกหรือเน่าเสียเพื่อให้น้ำสะอาดอยู่เสมอ  การให้อาหารให้ใช้อาหารปลาดุกขนาดเล็กและอาหารกุ้ง รวมถึงปลาป่นให้ทุกวันในเวลาเย็นเพียงครั้งเดียว และอาจให้ใบมะละกอทั้งใบเป็นอาหารบ้าง แต่ไม่ควรให้ถี่เกินเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้น้ำในบ่อเสียง่าย ไม่เกิน 6 เดือนหอยเหล่านั้นก็จะเติบโตพอที่จะนำไปขายได้ แต่หากจะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นั้นจะต้องเลี้ยงจนกว่าหอยจะมีอายุ 10 เดือนเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นใครครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในหอยทำเงินเลยครับ

สามารถสืบค้นผลงานวิจัยและองค์ความรู้การเกษตร ได้ที่  https://tarr.arda.or.th

พันธมิตร

Chulabook